felvi.hu


Az orvos- és egészségtudomány képzési területre jelentkezők regionális megoszlása

2019.03.07

A 2018-as általános felvételi eljárásban az orvos- és egészségtudomány képzési területre legtöbben a Közép-Magyarországi régióból jelentkeztek, ám képzési szinttől, valamint a munkarendtől függően a többi régió sorrendje eltérő.

Az orvos- és egészségtudomány képzési terület a kiemelt képzési területek egyike. Nemzetgazdasági jelentősége vitathatatlan, a felsőoktatási képzések között szerepe jelentős. A 2018. évi általános felvételi eljárásban a jelentkezők közel 8%-a első helyen ennek a képzési területnek valamelyik szakját jelölte meg, a felvettek több mint 7%-a, az összes hallgató közül nagyjából minden tizedik ezen a területen tanul. Fontos kérdés, hogy ezek a hallgatók honnan rekrutálódnak, melyik térség adja az orvostudományi és egészségügyi szakok iránt érdeklődő hallgatók többségét, és melyek azok a vidékek, ahol a képzés népszerűségét érdemes tovább növelni.

Az alábbiakban a 2018. évi általános felvételi eljárás keretében a hazai felsőoktatási intézmények alap- és osztatlan szintű orvos- és egészségtudományi képzéseire jelentkezők regionális megoszlását vizsgáljuk. A két vizsgált képzési szinten 2018-ban is csak nappali és levelező munkarendű képzéseket (utóbbi munkarendben csak alapképzéseket) lehetett meghirdetni. Az elemzésben a nem magyarországi állandó lakóhelyű jelentkezőket nem vizsgáltuk.

Amint az 1. ábrán látható, a jelentkezők legnagyobb része a Közép-Magyarország régióban él, de a képzési szinttől, valamint a munkarendtől függően a többi régió sorrendje eltérő. A nappali munkarendű egészségtudományi alapképzésekre jelentkezők közül a fővárosból és környékéről csak valamivel több mint negyedük érkezett, de minden ötödik az Észak-Alföld régióban lakik, és 10%-ot meghaladó az aránya az Észak-Magyarország, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régióból jelentkezőknek is. Az osztatlan orvostudományi szakokra jelentkezők között a Közép-Magyarország régióban lakók aránya több mint egyharmados, ezenkívül viszont – az Észak-Alföld régió mellett – a Dél-Alföld és a Nyugat-Dunántúl régiókból érkezők képviseltették magukat 10%-nál magasabb arányban.

A részidős képzésben meghirdetett egészségtudományi alapképzésekre jelentkezők között is közel minden harmadik az ország középső régiójában élőként adta be jelentkezését, ám az Észak-Magyarország, valamint az Észak- és a Dél-Alföld régió mellett a Közép-Dunántúl régiót is ott találjuk azok között, amelyek a jelentkezők több mint egytizedének adnak otthont.

Az adatok forrása a 2018. évi általános felvételi eljárás adminisztrációját szolgáló www.felvi.hu rendszeréből kinyert személysoros jelentkezői adatbázis a 2018. július 25-i státus szerint. (A szükséges korrekciók miatt a mindenkori aktuális statisztikai adatok az itt közölt eredményektől csekély mértékben eltérhetnek.) Az eljárásról bővebb információk a www.felvi.hu oldalon találhatók.

Megjelent a Felsőoktatási Elemzési Jelentések 2018. decemberi számában.