felvi.hu


Elemzés a 2017. évi általános eljárás jelentkezéseiről

2017.08.02

Elkészült a 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezéseiről szóló részletes elemzés, amely áttekinti – az előző évvel összehasonlítva – a jelentkezések főbb jellemzőit, a jelentkezők demográfiai hátterét, és a legnépszerűbb intézmények, karok és szakok jelentkezéseinek alakulását.

Bár kissé elmarad a kiugróan magas 2016-os jelentkezői számtól, de a 2015-ös létszámokat némiképp meghaladja az idei általános eljárás jelentkezőinek összlétszáma. A 105 868 jelentkező átlagéletkora 24 év, és idén is többségben vannak közöttük a nők. Az összes jelentkező több mint harmada az idén érettségizők közül került ki.

A jelentkezők mintegy kétharmada első helyen alapképzésre, 17 százalékuk mesterképzésre jelentkezett. Minden tízedik jelentkező osztatlan mesterképzésre szeretett volna leginkább bekerülni, és 4 százalékuk felsőoktatási szakképzést jelölt meg első jelentkezési helyként. Jelentősen nőtt az osztatlan képzésre jelentkezők aránya, ugyanakkor némiképp csökkent a mesterképzésre jelentkezőké (részben a tanárképzés rendszerének átalakulása miatt is). Nagyobb arányban visszaesett a felsőoktatási szakképzések keresettsége, így kétharmad fölé nőtt az alapképzésre jelentkezők részaránya a jelentkezők között.

Az első helyes jelentkezők közel 70 százalékát a nappali, majdnem 30 százalékát a levelező munkarendű képzéseknél találjuk. Az esti és távoktatási munkarendű képzésekre jelentkezők a meghirdetések alacsony számának megfelelően az összes jelentkezőnek csak 1 százalék körüli arányát adják. A jelentkezők nagyon magas aránya, 86 százaléka választott első helyen állami ösztöndíjas képzést. A jelentkezők állandó lakóhelyük szerint legnagyobb, több mint egyharmados arányban (34,3%) a Közép-Magyarország régióban élnek, a második legnépesebb csoport (15,1%) az Észak-Alföld régió lakója, míg a legkevesebben a Dél-Dunántúl régióból (8,5%) és a Nyugat-Dunántúl régióból (8,7%) érkeztek. A többi régió részesedése 10 százalék körüli. Az összes jelentkező 2,4 százalékának állandó lakóhelye nem Magyarország. A jelentkezések alakulását összességében a stabilitás jellemzi.

A jelentkezők legnagyobb csoportja, mintegy ötöde első helyen a gazdaságtudományok képzési területre szeretett volna bekerülni. Közel minden hetedik jelentkező választotta első helyként pedagógusképzést, valamint a műszaki képzési területet. A bölcsészettudomány képzési terület részaránya 9 százalékos, az orvos- és egészségtudományi képzési területé valamivel több mint 8 százalékos. Tavalyhoz képest jelentős mértékben, mintegy 10 százalékkal nőtt az informatika képzési területre, és több mint 6 százalékkal az orvos- és egészségtudomány képzési terület szakjaira jelentkezők aránya. A kisebb létszámú területek közül növekedett a művészeti képzések iránti érdeklődés is.

A részletes elemzés letölthető pdf-ben »