felvi.hu


Gyorsjelentés a 2017-es általános eljárás jelentkezőiről II.

2017.07.13

A jelentkezők többsége az idén vagy az elmúlt 1-2 évben érettségizők közül került ki, és valamely nagy tudományegyetemet választották első helyen, Az alapképzések közül pedig gazdálkodási és menedzsment és a mérnök informatikus a legnépszerűbb.

Az összes jelentkező körében legnépszerűbb intézmények között az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem képzéseire egyaránt ötezernél több első helyes jelentkezés érkezett. Az ELTE-re 12 ezernél is többen jelentkeztek első helyen.

Az első helyes jelentkezések alapján legnépszerűbb intézmények
(minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

Az állami ösztöndíjjal támogatott nappali munkarendű alap- és osztatlan mesterképzésekre jelentkezők között szintén az ELTE volt a legnépszerűbb, több mint hatezer első helyes jelentkezővel. Az ezekre a képzésekre első helyen jelentkezők által leginkább választott intézmények sorrendjében – a hasonlóan az összes jelentkezés alapján készült sorrendhez – a BME-re, a DE-re, az SZTE-re, a BCE-re és a BGE-re érkezett háromezernél több első helyes jelentkezés. A 10 legnépszerűbb intézmény között ott találjuk még az Óbudai Egyetemet és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet is.

Az első helyes jelentkezések alapján legnépszerűbb intézmények
(alap- és osztatlan képzések, nappali munkarend, állami ösztöndíjas finanszírozási forma)

Az összes jelentkezőt tekintve a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar vezeti a karok népszerűségi sorrendjét, több mint 4200 első helyes jelentkezővel. Több mint kétezer jelentkező választotta első helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar képzéseit. (A kari tagozódás nélküli Nyíregyházi Egyetem és Testnevelési Egyetem a tíz legtöbb első helyes jelentkezést fogadó karok listájában nem szerepel.)

Az első helyes jelentkezések alapján legnépszerűbb karok
(minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

Az állami ösztöndíjjal támogatott nappali munkarendű alap- és osztatlan mesterképzésekre első helyen jelentkezőket tekintve szintén a BCE-GTK, az ELTE-BTK, és az SE-ETK képzéseit találjuk a legnépszerűbbek között, de ezernél több első helyes jelentkezést adtak be a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar által meghirdetett képzésekre is.

Az első helyes jelentkezések alapján legnépszerűbb karok
(alap- és osztatlan képzések, nappali munkarend, állami ösztöndíjas finanszírozási forma)

Az alapképzések közül a gazdálkodási és menedzsment, mérnökinformatikus, óvodapedagógus és ápolás és betegellátás szakokat háromezernél, a gépészmérnöki, pszichológia, turizmus-vendéglátás, gyógypedagógia, kereskedelem és marketing és programtervező informatikus alapképzéseket kétezernél többen választották első helyen (valamennyi szakirányt, munkarendet és finanszírozási formát figyelembe véve).

Az első helyes jelentkezések alapján legnépszerűbb alapképzések
(minden munkarend és finanszírozási forma)

Az alapképzések közül nappali munkarendű, állami ösztöndíjjal támogatott formában a legtöbben a mérnökinformatikus, ápolás és betegellátás, gazdálkodási és menedzsment, gépészmérnöki, pszichológia, programtervező informatikus, óvodapedagógus, turizmus-vendéglátás, gazdaságinformatikus és a sport- és rekreációszervezés szakokat választották első helyen.

Az első helyes jelentkezések alapján legnépszerűbb alapképzések
(nappali munkarend, állami ösztöndíjas finanszírozási forma)

Az osztatlan mesterképzések esetében (valamennyi munkarendet és finanszírozási formát figyelembe véve) a jogász, osztatlan tanárképzés és az általános orvos szakokon volt kétezernél több első helyes jelentkező. A 10 legnépszerűbb szak között a fogorvos, állatorvosi, gyógyszerész, államtudományi és építészmérnöki szakok szerepelnek még művészeti képzések (színművész, grafikusművész) mellett.

Az első helyes jelentkezések alapján legnépszerűbb osztatlan mesterképzések
(minden munkarend és finanszírozási forma)

A mesterképzések közül a vezetés és szervezés és a pszichológia mesterszakok több mint 700, a marketing, pénzügy és emberi erőforrás tanácsadó szakok több mint 400, a nemzetközi tanulmányok, vállalkozásfejlesztés, gépészmérnöki és kommunikáció- és médiatudomány mesterképzések több mint 300 jelentkezővel kerültek a legnépszerűbb 10 közé. Kiemelkedik ezen a képzési szinten az új, osztatlan tanárképzés rövid ciklusú (2-5 féléves képzési idejű) mesterképzése, a maga közel két és fél ezer jelentkezőjével. (nem különböztetve meg itt a különböző tanári szakokat).

Az első helyes jelentkezések alapján legnépszerűbb mesterképzések
(minden munkarend és finanszírozási forma)

Demográfiai háttér

A jelentkezők demográfiai hátteréről elmondható, hogy minden jelentkezői korcsoportban nagyobb számban jelentkeztek nők, mint férfiak (az összes jelentkező közül 56% nő, 44% férfi). Legnagyobb arányban (36%) a 20-23-éves korcsoporthoz tartoznak, negyedük (28%) 24-29 éves, közel ötödük (19%) ennél fiatalabb (18-19 éves), nagyjából hatoduk pedig (16%) idősebb (30 éven felüli). Idén is kevesebb mint 1 százalékban jelentkeztek olyanok, akik még nem töltötték be a 18 éves kort.

A jelentkezők megoszlása életkor és nem szerint

A jelentkezőket az érettségi éve szerint vizsgálva megállapítható, hogy a felvételizők meghatározó aránya, több mint fele (52%) az elmúlt két éven belül szerezte az érettségijét, ezen belül a jelentkezők több mint harmada (37%) idén. Közel egyötöd (19%) az aránya a 3-5 évvel ezelőtt érettségizetteknek, majdnem ugyanennyi (18%) a 6-14 éve középfokú végzettséget szerzőknek. Körülbelül minden tizedik jelentkező 15 éve vagy ennél régebben szerezte meg az érettségit. A legrégebben érettségiző 1960-ban vizsgázott.

A jelentkezők megoszlása az érettségi éve szerint

A jelentkezők állandó lakóhelyük szerint legnagyobb, közel egyharmados arányban a Közép-Magyarország régióban élnek, a második legnépesebb csoport az Észak-Alföld régió lakója, míg a legkevesebben a Dél-Dunántúl régióból érkeztek. A többi régió részesedése 10% körüli.

A jelentkezők megoszlása az állandó lakhelyük szerint

A jelentkezők valamivel több mint 2 százalékát teszik ki a nem magyarországi lakóhelyű jelentkezők. Közülük nagyobb arányban a Magyarországgal szomszédos országokból, Szerbiából, Szlovákiából, illetve Romániából jelentkeztek – az elsőből a külföldi jelentkezők közel harmada, az utóbbi kettőből körülbelül negyede. Ukrajna, valamint néhány fővel Ausztria és Németország képviselteti még magát a jelentkezők lakóhelyének országai között.

A nem magyarországi lakóhelyű jelentkezők megoszlása ország szerint

 

Az elemzés módszertanát a gyorsjelentésünk 1. részében olvashatja.