felvi.hu


Gyorsjelentés a 2017-es általános eljárás jelentkezőiről I.

2017.06.28

Közel 106 ezren jelentkeztek valamely 2017. szeptemberben induló képzésre. Hasonlóan az elmúlt évekhez, a jelentkezők többsége idén is állami ösztöndíjas alapképzésben szeretne továbbtanulni, a népszerű képzési területek listáját pedig a gazdaságtudományok, a műszaki és a pedagógusképzés területek vezetik.

A jelentkezések általános adatai

A 2017. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során összesen 105 868 fő nyújtott be érvényes jelentkezést a magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések valamelyikére. A jelentkezők 15%-a egyetlen képzést, hasonló arányuk (17%) két képzést, legnagyobb csoportja, 39%-uk pedig három képzést jelölt meg. Négy vagy ennél több képzést összesen 29%-uk jelölt meg. A megjelölt képzések száma átlagosan 3,3, ami megegyezik a 2016-os értékkel.

Jelentkezők megoszlása az általuk megjelölt képzési helyek száma szerint
(minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

A jelentkezők döntő többsége, mintegy kétharmada (67%) alapképzést jelölt meg első jelentkezési helyként. A jelentkezők (a meghirdetett képzések nagyon alacsony számának megfelelően) mindössze kb. 5%-a felsőoktatási szakképzést, 11%-a osztatlan mesterképzést, ennél valamivel többen, 17% választotta első helyen mesterképzést.

Első helyes jelentkezők képzési szintenként
(minden munkarend és finanszírozási forma)

A jelentkezők a korábbi évekkel azonos arányban, 14%-ban jelöltek meg első helyen költségtérítéses képzést, 86%-uk leginkább állami ösztöndíjjal támogatott képzésre szeretne bekerülni.

A jelentkezők több mint kétharmada (69%) nappali, mintegy harmada (29%) pedig levelező munkarendű képzést választott első helyen. Az esti és a távoktatásban szervezett képzésekre jelentkezők aránya együttesen körülbelül 2%-ot tett ki (a meghirdetett képzések nagyon alacsony számának megfelelően).

Első helyes jelentkezők munkarendenként
(minden képzési szint és finanszírozási forma)

A 2017. évi általános eljárásban a képzési területek között a gazdaságtudományok, a pedagógusképzés és a műszaki képzési területek voltak a legnépszerűbbek. Az első helyes jelentkezések között mindhárom képzési terület részaránya 10%-nál magasabb, a gazdaságtudományok esetében közel 20%. A bölcsészettudomány, az orvos- és egészségtudomány, valamint az informatika képzési területek – 8-9% körüli részarányukkal – is kimondottan népszerűnek bizonyultak még a jelentkezők körében. Az első helyes jelentkezők megközelítőleg 5%-át vonzották a művészet, a társadalomtudomány, a jogi és az agrár képzési területek képzései.

Első helyes jelentkezők képzési területenként
(minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

Az állami ösztöndíjjal támogatott nappali tagozatos alap- és osztatlan mesterképzések között a műszaki képzési terület képzései vezetik a népszerűségi listát (15%), a gazdaságtudományok képzési terület itt a második legnépszerűbb (13%). Hasonlóan az összes jelentkezéshez, ebben a csoportban is a bölcsészettudomány, az orvos- és egészségtudomány, valamint az informatika képzési területek tartanak még számot jelentős érdeklődésre, az ezeken a képzési szinteken nappali munkarenden és állami ösztöndíjjal támogatott formában meghirdetett képzésekre jelentkezők 9-12%-a választotta az ide tartozó szakok valamelyikét.

Első helyen alapképzésre vagy osztatlan képzésre jelentkezők megoszlása képzési területek szerint
(nappali munkarend, állami ösztöndíjas finanszírozási forma)

 

Módszertan

E gyorsjelentésben a 2017. évi általános felvételi eljárás főbb adatait közöljük. A grafikonokon és diagramokon feltüntetett adatok és a számított adatok forrása a felvételi eljárás adminisztrációját szolgáló www.felvi.hu rendszeréből kinyert személysoros adatbázis volt a 2017. március 22-i státus szerint. Az azóta történt jogorvoslati döntések és elvégzett korrekciók, valamint az ügyintézési időszakban a jelentkezők által kezdeményezett módosítások miatt a mindenkori aktuális statisztikai adatok az itt közölt eredményektől csekély mértékben eltérhetnek. Az adatbázis a jelentkezők főbb demográfiai adatai (nem, születési év, állandó lakóhely települése, megyéje, régiója, országa) és az érettségi bizonyítvány megszerzésének éve mellett tartalmazza az általános felvételi eljáráskor első helyen megjelölt szakra vonatkozóan a képzések

  • pontos megnevezését,
  • képzési területét,
  • szintjét (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, osztatlan mesterképzés, mesterképzés),
  • munkarendjét (nappali, levelező, esti, távoktatás),
  • finanszírozási formáját (állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges);


valamint a képzéseket meghirdető

  • intézmények kódját (az intézmények nevének rövidítését),
  • karok kódját (a karok nevének rövidítését),
  • karok székhelyének települését, megyéjét, régióját.


A százalékos arányokat általában tizedes értékek nélkül, kerekítve közöljük. (A szükséges kerekítések miatt szórványosan előfordulhat, hogy az értékek összegzése nem pontosan 100,0%-ot eredményez, hanem annál 1-2%-kal több vagy kevesebb.)