felvi.hu


Gyorsjelentés a 2017-es általános eljárás felvettjeiről II.

2017.08.28

A legtöbb új hallgató a nagy tudományegyetemekre iratkozhat be. A felvettek több mint fele az elmúlt három évben szerezte az érettségijét. Az alapképzések közül a gazdálkodási és menedzsment, valamint a mérnökinformatikus szakokon több mint kétezren kezdik meg tanulmányaikat.

Az összes felvett közül a legtöbben az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem képzéseire kerültek be, valamennyi egyetemre több mint 5 ezer – az ELTE-re több mint 8 ezer – új hallgató iratkozhat be ősszel. Ez a felvettek 42%-a és az összes jelentkező közel harmada. A Pécsi Tudományegyetemre is közel 5 ezer, míg a Széchenyi István Egyetemre, a Budapesti Corvinus Egyetemre és a Szent István Egyetemre is 3 ezernél több jelentkező került be.

A legtöbb jelentkezőt felvett intézmények
(minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

 

Az állami ösztöndíjjal támogatott nappali munkarendű alap- és osztatlan mesterképzésekre felvettek közül szintén az ELTE vette fel a legtöbb jelentkezőt, 4800 főnél többet. Háromezernél több jelentkező került be a BME, a DE és az SZTE képzéseire. Több mint 14 500 főt, vagyis a jelentkezők közül minden hetediket (14%) e négy intézmény valamelyike vehette fel. A PTE-re pedig több mint 2 ezren jutottak be, az Óbudai Egyetem és a BCE felvettjeinek száma pedig egyaránt meghaladja a másfélezret.

A legtöbb jelentkezőt felvett intézmények
(alap- és osztatlan képzések, nappali munkarend, állami ösztöndíjas finanszírozási forma)

 

A karok felvett hallgatói létszám alapján képzett rangsorát valamennyi felvett között a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara vezeti több mint 2300 első helyes jelentkezővel. Több mint 2200 jelentkező a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karára jutott be. Az első tíz helyezett között még további három főként gazdasági képzést kínáló kart találunk, a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karát, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karát és a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karát. Ezeken kívül három bölcsészettudományi kar (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar) mellett két informatikai képzést nyújtó kar (Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar) jelenik meg a tíz legtöbb hallgatót felvett kar sorában.

A legtöbb jelentkezőt felvett karok
(minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

 

Az állami ösztöndíjjal támogatott nappali munkarendű alap- és osztatlan mesterképzésekre legtöbb hallgatót felvett 10 kar között szintén ott találjuk az ELTE-BTK-t, a BCE-GTK-t, a BME-VIK-t és az SZTE-TTIK-t, ezekre a karokra ezernél több jelentkező került be. E képzéseket vizsgálva azonban a legnagyobb felvetti létszámú 10 intézmény között van az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar és az ELTE Tanárképző Központ, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara, és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar. E karokra is félezernél több jelentkező jutott be, akárcsak a KRE-BTK és a PPKE-BTK képzéseire.

A legtöbb jelentkezőt felvett karok
(alap- és osztatlan képzések, nappali munkarend, állami ösztöndíjas finanszírozási forma)

 

Az alapképzések közül – valamennyi szakirányt, munkarendet és finanszírozási formát figyelembe véve – a gazdálkodási és menedzsment és a mérnökinformatikus szakokra több mint kétezer, a gépészmérnöki alapképzésre is közel ennyi, az óvodapedagógus, a programtervező informatikus és a turizmus-vendéglátás alapszakokra is több mint másfélezer jelentkezőt vettek fel. Az első helyes jelentkezéseket tekintve mindegyik bekerült a legnépszerűbb 10 szak közé idén. Jelentős, ezernél nagyobb létszámával a 10 legtöbb jelentkezőt felvett képzés között találjuk a pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, gyógypedagógia és gazdaságinformatikus alapképzéseket is; utóbbi három szintén a legnépszerűbb 10 szak között volt a jelentkezők körében.

A legtöbb felvett jelentkezővel rendelkező alapképzések
(minden munkarend és finanszírozási forma)

 

Az alapképzések közül nappali munkarendű, állami ösztöndíjjal támogatott formában a legtöbben a mérnökinformatikus, gépészmérnöki, programtervező informatikus és gazdaságinformatikus szakokra kerültek be, valamennyi szakra ezernél többen, a mérnökinformatikus szakra közel kétezren. E szakok mellett a sorban hetedik óvodapedagógus, valamint a tízedik pszichológia alapképzés tartozott még az első helyes jelentkezések száma alapján legnépszerűbb 10 alapszak közé. Jelentős, közel ezer fős felvetti létszám volt a villamosmérnöki alapképzésre, és nagy számban, hatszáznál többen kerültek be anglisztika, biológia és tanító alapképzésre.

A legtöbb felvett jelentkezővel rendelkező alapképzések
(nappali munkarend, állami ösztöndíjas finanszírozási forma)

 

Az osztatlan mesterképzések esetében (valamennyi munkarendet és finanszírozási formát figyelembe véve) a jogász és az osztatlan tanárképzés szakokon 2000-nél több, az általános orvos szakon 1000-nél több jelentkező nyert felvételt. A 10 legnépszerűbb szak között a gyógyszerész, fogorvos, építészmérnöki, államtudományi és állatorvosi szakokra vettek fel nagyobb számú (100-nál több) új hallgatót.

A legtöbb felvett jelentkezővel rendelkező osztatlan mesterképzések
(minden munkarend és finanszírozási forma)

 

Másfélezernél is több felvett hallgatóval az új, osztatlan tanárképzés rövid ciklusú (2-5 féléves képzési idejű) képzése lett a legnagyobb felvetti létszámú mesterképzés (nem különböztetve meg itt a különböző tanári szakokat). A további 10 legnagyobb felvetti létszámú mesterszak között is lényegében ugyanazokat találjuk, amelyek a jelentkezők között – az első helyes jelentkezéseket tekintve – a legnépszerűbbnek bizonyultak. A vezetés és szervezés és a pszichológia mesterszakokra több mint 500, az emberi erőforrás tanácsadó mesterszakra 320, a marketing, pénzügy, vállalkozásfejlesztés, kommunikáció- és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok és ellátásilánc-menedzsment mesterképzésekre több mint 200 jelentkező került be (minden munkarendet és finanszírozási formát figyelembe véve).

A legtöbb felvett jelentkezővel rendelkező mesterképzések
(minden munkarend és finanszírozási forma)

 

Demográfiai háttér

A felvettek demográfiai hátteréről elmondható, hogy minden jelentkezői korcsoportban nagyobb számban jelentkeztek nők, mint férfiak (az összes felvett hallgató közül 56% nő, 44% férfi). A felvetteknek csupán 0,1%-a tartozik azok közé, akik idén még nem töltik be a 18 éves kort; Legnagyobb arányban, 25%-ban 1998-ban születtek, és 23-23%-uk tartozik a 20-21, a 22-25 éves, valamint ugyanennyien az ennél idősebb korcsoporthoz. A legidősebb felvételt nyert jelentkező 1942-ben született.

A felvettek megoszlása életkor és nem szerint

 

A felvételt nyert jelentkezőket az érettségi éve szerint vizsgálva megállapítható, hogy a felvettek meghatározó aránya, több mint fele (55%) az elmúlt három éven belül szerezte az érettségijét, ezen belül a felvettek több mint harmada (39%) idén. Közel egyötöd (19%) az aránya a 3-5 évvel ezelőtt érettségizetteknek, több mint egyötöd (21%) a 6-20 éve középfokú végzettséget szerzőknek. Körülbelül minden huszadik felvett jelentkező (5%) több mint 20 éve vagy ennél régebben szerezte meg az érettségit, a legrégebben érettségizett 1960-ban.

A felvettek megoszlása az érettségi éve szerint

 

A felvételt nyert, állandó lakcímük alapján Magyarországon élő jelentkezők állandó lakóhelyük szerint legnagyobb, egyharmados arányban a Közép-Magyarország régióban élnek, a második legnépesebb csoport (15%) az Észak-Alföld régió lakója, míg a legkevesebben a Dél-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl régióból érkeztek (9-9%). A többi régió legalább 10%.

A felvettek megoszlása az állandó lakhelyük szerint


 

A felvettek valamivel több mint 2%-át kitevő nem magyarországi lakóhelyű jelentkező közül nagyobb arányban a Magyarországgal szomszédos országokból, Szerbiából, Szlovákiából, Romániából, illetve Ukrajnából jelentkeztek – az elsőből a felvett külföldi jelentkezők közel harmada, a második kettőből körülbelül negyede, Ukrajnából mintegy tizede. Körülbelül egy-egy tucatnyi felvételt nyert jelentkező esetében Ausztria, Németország és az Egyesült Királyság jelenik meg még a jelentkezők lakóhelyének országai között.

A nem magyarországi lakóhelyű felvettek megoszlása ország szerint


 

Az elemzés módszertanát a gyorsjelentésünk 1. részében olvashatja.