felvi.hu


Gyorsjelentés a 2017-es általános eljárás felvettjeiről I.

2017.08.25

A jelentkezők 70 százaléka jutott be a felsőoktatásba valamely 2017.szeptemberben induló képzésre, közel háromnegyedük arra a szakra, amelyet első helyen jelölt meg. A felvettek többsége nappali tagozatos, állami ösztöndíjas alapképzésen kezdi meg tanulmányait, a legtöbb gólyát pedig a gazdaságtudományok képzési területen találjuk.

A felvettek általános adatai

A 2017. évi általános felvételi eljárás során összesen 105 868 fő nyújtott be érvényes jelentkezést a magyarországi felsőoktatási intézmények által meghirdetett képzések valamelyikére. Közülük 72 641 fő nyert felvételt, ami körülbelül 69%-os bejutási arányt jelent. A jelentkezők 51%-a, a felvettek közel háromnegyede az elsőként megjelölt jelentkezési helyre, 15% a második jelentkezési helyre, körülbelül 11% pedig a harmadik vagy ennél későbbiként megjelölt képzésre nyert felvételt.

Felvettek megoszlása aszerint, hogy hányadik megjelölt helyre nyert felvételt
(minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

 

A felvettek 8%-a felsőoktatási szakképzésen, 10%-a osztatlan mesterképzésen kezdheti meg a tanulmányait szeptemberben. 16% mesterképzésre, míg a felvettek döntő többsége, mintegy kétharmada (66%) alapképzésre iratkozhat be.

Felvettek száma képzési szintenként
(minden munkarend és finanszírozási forma)

 

A jelentkezők 53%-a, a felvettek több mint háromnegyede (77%) állami ösztöndíjjal támogatott képzésre került be. Önköltséges formában a felvettek 23%-a kezdheti meg ősszel a tanulmányait. A felvettek több mint kétharmada (70%) nappali, több mint egynegyede (28%) pedig levelező munkarendű képzésre lett felvéve. Az esti és a távoktatásban szervezett képzésekre felvettek aránya együttesen körülbelül 2%-ot tett ki (az ilyen munkarendben meghirdetett képzések nagyon alacsony számának megfelelően).

Felvettek száma munkarendenként
(minden képzési szint és finanszírozási forma)

 

A 2017-es általános eljárásban a képzési területek között a gazdaságtudományok képzési terület lett a legnépesebb, a felvettek közül körülbelül minden ötödik hallgató (22%) ide jutott be. A műszaki képzésre került be a felvettek 14%-a, és a pedagógusképzés képzési területre további 12%-a. A bölcsészettudomány és az informatika képzési területek a felvettek 9-9%-át, az orvos- és egészségtudomány képzési terület a felvettek 7%-át adja. Jelentős létszámúak lettek még az agrár, a jogi és a társadalomtudomány, valamint a természettudomány képzési területek – az előbbi háromra a felvettek 5-5%-a, az utóbbira is 4%-a került be.

Felvettek megoszlása képzési területenként
(minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

 

Az állami ösztöndíjjal támogatott nappali tagozatos alap- és osztatlan képzések között a műszaki képzési terület képzéseire került be a felvettek több mint ötöde (21%), ezt a pedagógusképzés (14%), az informatika (13%), valamint az orvos- és egészségtudomány és a bölcsészettudomány (11-11%) képzési területek követik.

Alapképzésre vagy osztatlan képzésre felvettek megoszlása képzési területek szerint
(minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

 

Módszertan

E gyorsjelentésben a 2017. évi általános felvételi eljárás főbb felvételi adatait közöljük. A grafikonokon és diagramokon feltüntetett adatok és a számított adatok forrása a felvételi eljárás adminisztrációját szolgáló www.felvi.hu rendszeréből kinyert személysoros adatbázis volt a vonalhúzásnak megfelelő, 2017. július 26-i státus szerint. Az azóta történt jogorvoslati döntések és elvégzett korrekciók miatt a mindenkori aktuális statisztikai adatok az itt közölt eredményektől csekély mértékben eltérhetnek. Az adatbázis a jelentkezők főbb demográfiai adatai (nem, születési év, állandó lakóhely települése, megyéje, régiója, országa) és az érettségi bizonyítvány megszerzésének éve mellett tartalmazza az általános felvételi eljáráskor első helyen megjelölt szakra vonatkozóan az első helyes jelentkezésben megjelölt, valamint a felvételt nyert képzések

  • pontos megnevezését,
  • képzési területét,
  • szintjét (felsőoktatási szakképzés, alapképzés, osztatlan mesterképzés, mesterképzés),
  • munkarendjét (nappali, levelező, esti, távoktatás),
  • finanszírozási formáját (állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges),
  • a felvett képzés jelentkezési helyének sorszámát;


valamint a képzéseket meghirdető

  • intézmények kódját (az intézmények nevének rövidítését),
  • karok kódját (a karok nevének rövidítését),
  • karok székhelyének települését, megyéjét, régióját.


A százalékos arányokat általában tizedes értékek nélkül, kerekítve közöljük. A szükséges kerekítések miatt szórványosan előfordulhat, hogy az értékek összegzése nem pontosan 100,0%-ot eredményez, hanem annál 1-2%-kal több vagy kevesebb.