felvi.hu


A 2014-es általános felvételi eljárás - gyorsjelentés

2014.07.25

 

A felsőoktatásba jelentkezők száma a 2014-es általános felvételi eljárásban mintegy 10 ezer fővel haladta meg a 2013-as adatot. A felvettek száma idén 73 973 fő, ez nagyjából 1300-zal több, mint az előző év általános eljárásában felvettek száma. A teljes bejutási arány az idei évben 69,7 százalékos lett.

Jelentkezők és felvettek, 2013-2014

 

Felvettek képzési szintenként

A felvettek 64 százaléka alapképzésben kezdheti majd meg tanulmányait, 20 százalékuk valamilyen mesterképzésre került be. Az osztatlan mesterképzés, valamint a felsőoktatási szakképzés részesedése kisebb, ezen a két képzési szinten az új belépők 8-8 százaléka kezdhet majd szeptemberben.

Felvettek megoszlása képzési szint szerint (minden munkarend és finanszírozási forma)
2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás

 

Felvettek munkarend szerint

A munkarendek közül továbbra is a nappali a domináns: az összes felvett 73 százaléka nappalis képzésre került be. A levelezősök az összes felvett egynegyed részét teszik ki, a másik két munkarend (esti, távoktatás) aránya 1-1 százalék körül alakult.

Felvettek megoszlása munkarend szerint (minden képzési szint és finanszírozási forma)
2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás

 

Az egyes képzési szinteket és a munkarendeket együtt vizsgálva látható, hogy a nappali munkarend erőteljes dominanciája az alapképzést, a felsőoktatási szakképzést és az osztatlan mesterképzést jellemzi. Mesterképzésben a többi képzési szinthez képest lényegesen magasabb, 42,7 százalékos a levelező képzésre felvettek aránya.

Felvettek megoszlása képzési szint és munkarend szerint (minden finanszírozási forma)
2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás

 

Felvettek finanszírozási forma szerint

A felvettek 77 százaléka részesül majd állami ösztöndíjban, a többiek önköltséges formában kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat.

Felvettek megoszlása finanszírozási forma szerint (minden képzési szint és munkarend)
2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás

 

Az állami ösztöndíjas helyre felvettek legnagyobb arányban – közel kilencven százalékban – a felsőoktatási szakképzéseken és a mesterképzéseken vannak jelen, alapképzésen 73, osztatlan mesterképzésben 66 százalékos a részesedésük.

Felvettek megoszlása képzési szint és finanszírozási forma szerint (minden munkarend)
2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás

Felvettek képzési terület szerint

A képzési területek közül minden képzési szintet figyelembe véve a műszaki és a gazdaságtudományok terület részesedése a legjelentősebb: a felvettek 15 százaléka műszaki, 20 százalékuk gazdaságtudományi szakra jutott be. A pedagógusképzés területre felvettek aránya is 10 százalék feletti.

Felvettek megoszlása képzési területek szerint (minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)
2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás

 

Alapképzésben, valamint osztatlan mesterképzésben a műszaki és a gazdaságtudományok terület a felvettek 17-17 százalékát tudhatja magáénak, a sorrendben harmadik pedagógusképzésre a felvettek 10 százaléka jutott be.

Felvettek megoszlása képzési területek szerint alapképzésben és osztatlan mesterképzésben (minden munkarend és finanszírozási forma)
2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás

 

Az osztatlan mesterképzésre bejutottak 22 százaléka pedagógusképzésben kezdhet tanulmányokat, 17 százalékuk a gazdaságtudományok, 15 százalékuk pedig a bölcsészettudomány terület mesterszakjaira került be.

Felvettek megoszlása képzési területek szerint osztatlan mesterképzésben (minden munkarend és finanszírozási forma)
2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás

Felvettek szakonként

A legtöbb hallgatót felvett alap-, valamint osztatlan mesterszakok listájában a gazdálkodási és menedzsment szak végzett az élen 2615 felvettel. Kétezernél több felvett hallgató kezdi meg tanulmányait jogász és gépészmérnöki szakon is. A felvettek létszáma szerint számított top10-ben 3 gazdaságtudományi, 2-2 műszaki és pedagógusképzés, valamint 1 informatikai, 1 orvos- és egészségtudományi és 1 jogi képzési területhez tartozó szak található.

Alap- és osztatlan mesterszakokra felvett hallgatók szakonként, 2014
(az első tíz alapszak) (minden munkarend és finanszírozási forma)

Szak neve Felvettek (fő)
1. gazdálkodási és menedzsment 2615
2. jogász 2176
3. gépészmérnöki 2107
4. mérnökinformatikus 1889
5. ápolás és betegellátás 1753
6. turizmus-vendéglátás 1694
7. óvodapedagógus 1655
8. osztatlan tanári 1618
9. kereskedelem és marketing 1403
10. villamosmérnöki 1396


Osztatlan tanárképzésre 1618 fő nyert felvételt; legtöbben, magyar - történelem és állampolgári ismeretek, angol - magyar, valamint testnevelés - gyógytestnevelés-egészségfejlesztés szakosként.

Osztatlan tanárszakra felvettek, 2014
top10 osztatlan tanárszak

Szak neve Felvettek (fő)
1. magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 122
2. angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár 102
3. testnevelő tanár; gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár 100
4. angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 92
5. fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); matematikatanár 73
6. földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára 63
7. angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára 58
8. biológiatanár (egészségtan); kémiatanár 50
9. informatikatanár; matematikatanár 41
10. biológiatanár (egészségtan); földrajztanár 37

 

Csak a nappali munkarendű alapképzéseket és az osztatlan mesterképzéseket tekintve a lista élén a gazdálkodási és menedzsment, a gépészmérnöki és az osztatlan tanári szak áll, de utóbbitól csak kevéssel marad el a mérnökinformatikus szak.

Alap- és osztatlan mesterszakokra felvett hallgatók szakonként, 2014
(az első tíz alapszak) (nappali munkarend, minden finanszírozási forma)

Szak neve Felvettek (fő)
1. gazdálkodási és menedzsment 1717
2. gépészmérnöki 1644
3. osztatlan tanári 1578
4. mérnökinformatikus 1566
5. turizmus-vendéglátás 1418
6. ápolás és betegellátás 1340
7. jogász 1302
8. villamosmérnöki 1165
9. általános orvos 1060
10. kereskedelem és marketing 1047

 

Mesterképzésen idén 3091 fő kezd valamilyen tanárszakot, ezt a top10 élén a vezetés és szervezés, a pszichológia és a pénzügy szakok követik. A tíz legtöbb jelentkezőt felvett mesterszak közül 5 a gazdaságtudományok, 2 pedig a társadalomtudomány területhez tartozik.

Mesterszakokra felvett hallgatók szakonként, 2014
(az első 10 mesterszak) (minden munkarend és finanszírozási forma)

Szak neve Felvettek (fő)
1. tanári 3091
2. vezetés és szervezés 533
3. pszichológia 488
4. pénzügy 362
5. nemzetközi tanulmányok 338
6. kommunikáció- és médiatudomány 333
7. emberi erőforrás tanácsadó 314
8. marketing 306
9. gépészmérnöki 250
10. vállalkozásfejlesztés 242

Felvettek intézményenként

A legtöbb hallgatót az Eötvös Loránd Tudományegyetem vette fel, de hatezernél több új hallgatója lesz a Debreceni Egyetemnek és a Szegedi Tudományegyetemnek is. A főiskolák közül a Budapesti Gazdasági Főiskolán kezdhet a legtöbb frissen felvett hallgató a következő szemeszterben.

A legtöbb hallgatót felvett intézmények, 2014
(az első tíz intézmény; minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

Intézmény neve Felvettek (fő)
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem 8495
2. Debreceni Egyetem 6290
3. Szegedi Tudományegyetem 6076
4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 5316
5. Pécsi Tudományegyetem 4826
6. Budapesti Gazdasági Főiskola 4749
7. Budapesti Corvinus Egyetem 3858
8. Szent István Egyetem 2945
9. Óbudai Egyetem 2926
10. Széchenyi István Egyetem 2730


A karok közül az ELTE-BTK és a BGF-PSZK vette fel a legtöbb jelentkezőt, megelőzve a BCE Gazdálkodástudományi Karát, valamint az SZE-MTK-t.

A legtöbb hallgatót felvett karok, 2014
(az első tíz kar; minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

Intézmény neve Felvettek (fő)
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2022
2. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar 2013
3. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar 1803
4. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar 1711
5. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 1481
6. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 1387
7. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 1362
8. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar 1320
9. Nyíregyházi Főiskola 1246
10. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 1238


Az alapképzések, valamint osztatlan mesterképzések nappali munkarendjére felvett hallgatók szerinti lista élén is az ELTE áll, megelőzve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, a Debreceni Egyetemet, valamint a Szegedi Tudományegyetemet.

Alapszakokra, valamint osztatlan mesterszakokra felvett hallgatók intézményenként, 2014
(az első tíz intézmény) (nappali munkarend, minden finanszírozási forma)

Intézmény neve Felvettek (fő)
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem 5508
2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 3865
3. Debreceni Egyetem 3772
4. Szegedi Tudományegyetem 3699
5. Pécsi Tudományegyetem 2700
6. Budapesti Gazdasági Főiskola 2627
7. Budapesti Corvinus Egyetem 2604
8. Óbudai Egyetem 1939
9. Semmelweis Egyetem 1611
10. Széchenyi István Egyetem 1611