felvi.hu


A 2013-as általános felvételi eljárás - gyorsjelentés

2013.07.25

Bár a tavalyi évhez képest a felsőoktatásba jelentkezők száma mintegy 15 ezer fővel csökkent, a felvettek száma nem követte ezt a tendenciát. Így a bejutási esélyek megnövekedtek – míg tavaly 72,4 százalékos volt a bejutási arány, addig idén a jelentkezők 75,6 százaléka nyert felvételt.

Jelentkezők és felvettek, 2012-2013


Felvettek képzési szintenként


A felvettek 68%-a alapképzésben kezdheti majd meg tanulmányait, 18 százalékuk valamilyen mesterképzésre került be. Az egységes, osztatlan képzés, valamint a felsőoktatási szakképzés részesedése kisebb, előbbin az új belépők 8, utóbbin 6 százaléka kezd majd szeptemberben.

Felvettek megoszlása képzési szint szerint
(minden munkarend és finanszírozási forma), 2013. általános eljárás

Felvettek munkarend szerint


A munkarendek közül továbbra is a nappali a domináns: az összes felvett 77 százaléka nappalis képzésre került be. A levelezősök az összes felvett nagyjából egyötöd részét teszik ki, a másik két munkarend (esti, távoktatás) aránya elhanyagolható.

Felvettek megoszlása munkarend szerint
(minden képzési szint és finanszírozási forma), 2013. általános eljárás


Felvettek finanszírozási forma szerint


Az általános eljárásban felvettek 74,5 százaléka részesül majd állami ösztöndíjban, a többiek önköltséges formában kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat.

Állami ösztöndíjasok száma 2013
Keresztféléves eljárásban felvett 3785
Általános eljárásban felvett 53 759
Doktori képzésben felvett 1300
Összesen 58 844


Felvettek képzési terület szerint


A képzési területek közül a műszaki és a gazdaságtudományok a legjelentősebb – az alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, valamint mesterképzésre felvettek 16 százaléka műszaki, 20 százalékuk gazdaságtudományi szakra jutott be. 10 százalék feletti a pedagógusképzés terület részesedése is.

Felvettek megoszlása képzési területek szerint
(minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma), 2013. általános eljárás

Felvettek szakonként


A legtöbb hallgatót felvett alap-, valamint osztatlan szakok listájában a gazdálkodási és menedzsment szak végzett az élen 2655 felvettel. 2000-nél több felvett hallgató kezd tanulmányokat gépészmérnöki és turizmus-vendéglátás alapszakon, valamint jogász osztatlan szakon is. A felvettek létszáma szerint számított top10-ben 4 gazdaságtudományi, 3 műszaki, 1 informatikai, 1 orvos- és egészségtudományi és 1 jogi képzési területhez tartozó szak található.

Alapképzésekre és osztatlan mesterképzésekre felvett hallgatók szakonként
(2013.; az első tíz alapszak; minden munkarend és finanszírozási forma)

szak neve

felvettek (fő)

1.

gazdálkodási és menedzsment

2655

2.

gépészmérnöki

2300

3.

turizmus-vendéglátás

2111

4.

jogász

2029

5.

mérnökinformatikus

1953

6.

ápolás és betegellátás

1881

7.

villamosmérnöki

1563

8.

műszaki menedzser

1492

9.

kereskedelem és marketing

1480

10.

pénzügy és számvitel

1445


Az idei évben bevezetett osztatlan tanárképzésre 1301 fő nyert felvételt; legtöbben, magyar-történelem, fizika-matematika, valamint angol-történelem szakosként.

Osztatlan tanárszakokra felvett hallgatók
(2013., Top10 osztatlan tanárszak)

szak neve

felvettek (fő)

1.

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

118

2.

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); matematikatanár]]

78

3.

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

69

4.

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár]]

65

5.

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár]]

61

6.

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); kémiatanár]]

60

7.

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]]

54

8.

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; matematikatanár]]

45

9.

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára]]

43

10.

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); földrajztanár]]

40


Mesterképzésen idén 2666 fő kezd valamilyen tanárszakot. A tanári szakokra felvetteket aggregált tanárszakként nem számítva a felvett top10 élén a vezetés és szervezés, a pénzügy, valamint a pszichológia szakokat találjuk. A tíz legtöbb jelentkezőt felvett mesterszak közül 4 a gazdaságtudományok, 2 -2 pedig a társadalomtudomány és a műszaki területhez tartozik.

Mesterszakokra felvett hallgatók szakonként
(2013.; az első 10 mesterszak; minden munkarend és finanszírozási forma)

szak neve

felvettek (fő)

1.

vezetés és szervezés

483

2.

pénzügy

419

3.

pszichológia

377

4.

nemzetközi tanulmányok

347

5.

kommunikáció- és médiatudomány

333

6.

emberi erőforrás tanácsadó

267

7.

vállalkozásfejlesztés

236

8.

biológus

216

9.

gépészmérnöki

210

10.

villamosmérnöki

199

Felvettek karonként


Az alapképzésre, valamint osztatlan képzésre bekerültek közül legtöbben a Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karán kezdhetik majd meg tanulmányaikat. Ezer főnél több alap-, valamint osztatlan szakos felvettje összesen hat karnak lett; a vidéki karok közül legtöbben az SZTE-TTK-ra kerültek be közülük.

Alapképzésekre és osztatlan mesterképzésekre felvett hallgatók karonként
(2013.; az első húsz intézmény/kar; minden munkarend és finanszírozási forma)

 

kar/intézmény neve

felvettek (fő)

1.

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

1551

2.

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

1430

3.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

1407

4.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Budapest

1256

5.

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

1254

6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar

1023

7.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar

996

8.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

969

9.

Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

950

10.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

928

11.

Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar

886

12.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar

823

13.

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

774

14.

Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

759

15.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar

743

16.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar

731

17.

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

730

18.

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

718

19.

Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

717

20.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

707


A legtöbb mesterhallgatót a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara vette fel, a top20-ban az ELTE négy, az SZTE három karral képviselteti magát.

Mesterszakokra felvett hallgatók karonként
(2013.; az első húsz intézmény/kar; minden munkarend és finanszírozási forma)

kar/intézmény neve

felvettek (fő)

1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

683

2.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar

550

3.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

526

4.

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

509

5.

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

385

6.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar

369

7.

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

331

8.

Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

320

9.

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

282

10.

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar

281

11.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

262

12.

Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar

259

13.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

229

14.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar

217

15.

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

211

16.

Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

198

17.

Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar

193

18.

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

186

19.

Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kar

180

20.

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar

176