felvi.hu


2007 legnépszerűbb intézményei

2007.07.16

Az utóbbi másfél évtizedben folyamatosan bővült a hazai felsőoktatási intézmények száma, így egyre több és több egyetem, főiskola közül választhatnak a továbbtanulni szándékozó fiatalok. Egyrészt a nagy hagyományokkal rendelkező intézmények újabb karokkal bővültek, másrészt az utóbbi években az állami egyetemeken és főiskolákon kívül létrejött több egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási intézmény is.

A magyarországi felsőoktatás fontos jelensége továbbá, hogy az elmúlt évek integrációs folyamatainak eredményeként több intézmény önállósága megszűnt, és egy-egy nagyobb felsőoktatási központ egységeként folytatta tovább működését. Ezek a folyamatok még most is zajlanak: szinte minden évben alakul egy-egy új kar valamelyik nagy egyetemen, illetve létrejön egy új alapítványi vagy magán felsőoktatási intézmény.

Az elmúlt évekhez hasonlóan most is az tűnik a legcélszerűbbnek, ha elsősorban az integrálódott felsőoktatási intézményeket tesszük meg az összehasonlítás alapjává. Ezen kívül azonban kitérünk az egyes karok jelentkezési adataira, hiszen így bemutathatjuk az önálló intézménytörténeti hagyományokkal rendelkező, kari szintű képzőhelyek népszerűségét is.

A korábbi évekhez hasonlóan az idei jelentkezési statisztikák is a már régóta több különböző képzési területen oktató, klasszikus nagy tudományegyetemek dominanciájáról árulkodnak. Minden képzési formát és tagozatot figyelembe véve ezek az intézmények 2007-ben a jelentkezők több mint egyharmadát vonzották. Közülük négy - Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Pécsi Tudományegyetem (PTE), Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Debreceni Egyetem (DE) - mindig az első öt hely valamelyikén szerepel, de a Miskolci Egyetem (ME) is rendszeresen a legnépszerűbb tíz között található.

A 2007. évi első-helyes jelentkezések megoszlása
(minden képzési forma és tagozat)

A 2007. évi első-helyes jelentkezések megoszlása

n=108 590

Évek óta szinte ugyanaz a tizenöt intézmény szerepel a lista első felében, sőt: idén az első nyolc sorrendje pontosan megegyezik a tavalyival (1. sz. táblázat)! Az Eötvös Loránd Tudományegyetem az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is igen nagy fölénnyel vezeti a népszerűségi toplistát, hiszen majdnem minden tizedik felvételiző ezt az intézményt jelölte meg első helyen. (Érdemes megemlíteni, hogy itt található a legnépszerűbb magyarországi kar is, az ELTE-BTK.)

Az ELTE-t követő három intézmény immár évek óta ugyanaz, 2005 óta még a sorrendjük sem változott. Második helyen található a Pécsi Tudományegyetem nyolc és félezer első helyes jelentkezéssel, harmadikon a Szegedi Tudományegyetem, a negyediken pedig a Debreceni Egyetem 7,5-7,5 ezer első helyes jelentkezővel. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az általános jelentkezői létszámcsökkenés ezeknél az egyetemeknél is évek óta érezteti hatását: az ELTE, a PTE és az SZTE esetében idén az átlagoshoz (18 százalék) képest is nagyobb arányban csökkent a jelentkezők száma (29 százalék, 22 százalék, illetve 24 százalék).

A már néhány éve igen vegyes képzési profilú, több kart is integráló Budapesti Corvinus Egyetem (a régi "Közgáz") több mint hatezer jelentkezővel az ötödik helyen található. A jelentkezői létszámcsökkenés ezt az intézményt sem kerülte el, mint ahogy a listán őt követő Budapesti Gazdasági Főiskolát sem. Ez utóbbi esetében 2006-ban volt tapasztalható igazán nagy visszaesés, ám ennek ellenére hosszú ideje toronymagasan a BGF a legnépszerűbb magyarországi főiskola.

A tizenötös listán egyedül a két nagy fővárosi műszaki intézmény, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Budapesti Műszaki Főiskola (BMF) jelentkezési mutatói nem mutatnak visszaesést! A hazai egyetemi műszaki képzés központjának számító fővárosi Műegyetemet idén is több mint öt és félezren jelölték meg első helyen a jelentkezési lapjukon. A "tizenötök" közül a legnagyobb népszerűségvesztést a múlt évben éppen a Budapesti Műszaki Főiskola szenvedte el, aminek következtében az intézmény akkor öt helyet csúszott hátrébb a listán - az idei pozitív mutató azonban ugyanekkora előrelépést eredményezett.

A Semmelweis Egyetem (SE), amely az utóbbi években látványosan "előretört" az intézmények népszerűségi listáján, idén megőrizte 8. helyét. Az immár nem csak az egyetemi orvosi karokat, hanem az Egészségügyi Főiskolai Kart és a Testnevelési-és Sporttudományi Kart is magában foglaló SE négyezer háromszáz első helyes jelentkezővel a legnépszerűbb intézmények közé tartozik.

A BMF-hez hasonló "ingadozás" egyedül a Pannon Egyetemre (PE, korábban: Veszprémi Egyetem) jellemző. Az intézmény 2005-ben a 10. helyen volt található, 2006-ban nem került fel a tizenötös toplistára, idén viszont, közel háromezres jelentkezői létszámmal a tizenharmadik helyen találjuk.

Végül érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az előző három évhez hasonlóan idén sem található egyetlen egy magán- vagy alapítványi főiskola sem a legnépszerűbb tizenöt magyarországi intézmény között. (2002-ben a Kodolányi János Főiskola tudott felkerülni erre a listára.)

1. sz. táblázat
JELENTKEZŐK SZÁMA INTÉZMÉNYENKÉNT - Az összes jelentkezőt figyelembe véve az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és tagozat)
(A tizenöt legnépszerűbb intézmény)

2007.
(2006.)
Intézmény rövidítése Intézmény neve Jelentkezők száma (fő) 2007. Változás 2006-hoz képest (%)
1. (1.)
ELTE
Eötvös Loránd Tudományegyetem
10 426
- 29%
2. (2.)
PTE
Pécsi Tudományegyetem
8437
- 22%
3. (3.)
SZTE
Szegedi Tudományegyetem
7624
- 24%
4. (4.)
DE
Debreceni Egyetem
7551
- 16%
5. (5.)
BCE
Budapesti Corvinus Egyetem
6121
- 17%
6. (6.)
BGF
Budapesti Gazdasági Főiskola
5966
- 14%
7. (7.)
BME
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
5534
+ 1%
8. (8.)
SE
Semmelweis Egyetem
4310
- 12%
9. (14.)
BMF
Budapesti Műszaki Főiskola
3643
+ 2%
10. (9.)
ME
Miskolci Egyetem
3627
- 10%
11. (11.)
SZE
Széchenyi István Egyetem
3071
- 19%
12. (12.)
SZIE
Szent István Egyetem
2991
- 18%
13. (16.)
PE
Pannon Egyetem
2934
- 16%
14. (15.)
NYME
Nyugat-Magyarországi Egyetem
2848
- 19%
15. (10.)
NYF
Nyíregyházi Főiskola
2844
- 27%

Most nézzük meg az egyes karok jelentkezési adatait - annál is inkább, mert az intézményi népszerűség gyakran nem is annyira a "nagy" egyetemek és főiskolák, hanem a markáns képzési profillal rendelkező kari képzési helyek vonatkozásában értelmezhető igazán (2. sz. táblázat). Ennek alapján elmondhatjuk, hogy hosszú évek óta a rendkívül gazdag szakkínálattal rendelkező ELTE Bölcsészettudományi Kar található a népszerűségi lista élén. Az elmúlt években azonban lényegesen nagyobb fölénnyel vezette a listát, mint idén, amikor már "csak" háromezer első helyes jelentkezőt tudott felmutatni. Ennek oka, hogy az átlagost jóval meghaladó, több mint egyharmados (-34 százalék) csökkenés tapasztalható az ELTE-BTK-n.

Feltűnő továbbá, hogy az első tíz között négy bölcsészettudományi kar található (ELTE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK, DE-BTK), amiben szerepet játszik az is, hogy ezek a nagy múltú intézmények hagyományosan igen sok szakon hirdetnek felvételt. Nem véletlen, hogy a bölcsészkarok egyben az adott tudományegyetemek legnépszerűbb karainak számítanak. A pesti bölcsészkarral megegyező mértékű volt a jelentkezői létszámcsökkenés a szegedi bölcsészkaron is, aminek eredményeképp az SZTE-BTK a harmadik helyről a hetedikre csúszott vissza.

Ezzel szemben számottevően (11 százalék) nőtt a jelentkezők száma a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karán, ahol a közel háromezres első helyes jelentkezés a második legnépszerűbb intézménnyé tette a BCE-GTK-t. A gazdasági képzési területen oktató másik nagy fővárosi intézmény, a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kara két és félezres jelentkezői létszámmal a harmadik helyen található.

Kiemelendő továbbá a Rendőrtiszti Főiskola igen jó, a múlt évit is fölülmúló szereplése: az egy "karnak" számító intézmény a negyedik a listán, amit elsősorban a bűnügyi-igazgatási szakok folyamatos népszerűségének köszönhet. Jelentősen javítva múlt évi pozícióján, idén az előkelő 5. helyen találjuk - egyetlen nem állami intézményként! - a székesfehérvári, szintén nem külön karokkal működő Kodolányi János Főiskolát, közel kétezer első helyes jelentkezővel.

Végül érdekességképp megemlítjük, hogy egyetlen műszaki karként a győri Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara tudott felkerülni a tízes listára (8. hely).

2. sz. táblázat
JELENTKEZŐK SZÁMA KARONKÉNT - Az összes jelentkezőt figyelembe véve az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján (minden képzési forma és tagozat)
(A tíz legnépszerűbb kar)

2007.
(2006.)
Intézmény rövidítése Intézmény neve Jelentkezők száma (fő) 2007. Változás 2006-hoz képest (%)
1. (1.)
ELTE-BTK
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
3029
- 34%
2. (4.)
BCE-GTK
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Kar
2946
+ 11%
3. (2.)
BGF-KVIFK
Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar
2530
- 13%
4. (5.)
RTF
Rendőrtiszti Főiskola
1993
- 18%
5. (16.)
KJF
Kodolányi János Főiskola
1983
- 12,7%
6. (6.)
PTE-BTK
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
1861
- 20%
7. (3.)
SZTE-BTK
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
1807
- 34%
8. (9.)
SZE-MTK
Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar
1800
- 12%
9. (14.)
KRF-GK
Károly Róbert Főiskola
1739
- 3%
10. (10.)
DE-BTK
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
1973
- 17%

Egy másik lehetséges összehasonlítás, ha csak a nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket vesszük figyelembe - hasonlóan a szakok népszerűségi listájához (3. sz. táblázat). Látható, hogy alapvetően nem változik a helyzet, ha az egyéb képzésre jelentkezőket kihagyjuk az elemzésből. A nagy tudományegyetemek továbbra is dominálnak, az ELTE pedig - megközelítve a nyolcezres létszámot - itt is nagy fölénnyel található az élen.

Az összes jelentkezőt tartalmazó listához képest viszont fontos különbség, hogy a nappali alapképzéses jelentkezői létszámok közel sem csökkentek olyan mértékben. Sőt, néhány intézmény esetében még kisebb növekedést is lehet tapasztalni! A két nagy fővárosi műszaki képző hely, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Budapesti Műszaki Főiskola 2006-hoz képest több jelentkezőt vonzott idén, aminek köszönhetően mindegyikük előrébb is került a listán. Mellettük nem csökkent a jelentkezői létszám a Miskolci Egyetemen sem.

3. sz. táblázat
JELENTKEZŐK SZÁMA INTÉZMÉNYENKÉNT - A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve - az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(A tizenöt legnépszerűbb intézmény)

 

2007.
(2006.)
Intézmény rövidítése Intézmény neve Jelentkezők száma (fő)
2007.
Változás 2006-hoz képest (%)
1. (1.)
ELTE
Eötvös Loránd Tudományegyetem
7808
- 23%
2. (2.)
SZTE
Szegedi Tudományegyetem
5400
- 13%
3. (4.)
DE
Debreceni Egyetem
5393
- 8%
4. (6.)
BME
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
5113
+ 7%
5. (3.)
PTE
Pécsi Tudományegyetem
5072
- 14%
6. (5.)
BCE
Budapesti Corvinus Egyetem
4883
- 5%
7. (7.)
BGF
Budapesti Gazdasági Főiskola
4184
- 9%
8. (8.)
SE
Semmelweis Egyetem
3285
- 7%
9. (9.)
ME
Miskolci Egyetem
2400
+ 1%
10. (12.)
BMF
Budapesti Műszaki Főiskola
2289
+ 7%
11. (13.)
SZE
Széchenyi István Egyetem
2043
- 4%
12. (10.)
PE
Pannon Egyetem
1974
- 10%
13. (11.)
SZIE
Szent István Egyetem
1951
- 10%
14. (15.)
NYME
Nyugat-Magyarországi Egyetem
1683
- 4%
15. (14.)
NYF
Nyíregyházi Főiskola
1476
- 22%

A nappali alapképzéses kari sorrend több tekintetben is eltér mind az előző évi hasonló, mind az idei évi, minden képzési formát és tagozatot figyelembevevő listától (4. sz. táblázat). Abban nincs változás, hogy itt is az ELTE Bölcsészettudományi Kara van az élen, 2774 első helyes jelentkezéssel. Ez a szám azonban már jelentős, közel egyharmados (-32 százalék) visszaesést mutat 2006-hoz képest. A tízes toplistára az ELTE két másik kara, a Természettudományi Kar (6.) és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (10.) ismét fel tudott kerülni.

A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karára idén több mint tíz százalékkal többen jelentkeztek, így az intézmény több mint két és félezer jelentkezővel (2549) jelentősen megerősítette 2. helyét a rangsorban. A másik gazdasági képző helyen, a BGF Kereskedelmi és Vendéglátóipari Karán ugyan minimális mértékben csökkent a jelentkezői létszám, ám továbbra is a legnépszerűbb főiskolai kar az országban.

Külön említést érdemel a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának nagyon jó szereplése: igaz, minimális mértékben itt is csökkent a jelentkezői szám (-5 százalék), ám a műszaki informatikus képzés fellegváraként számon tartott kar, jelentősen javítva múlt évi pozícióján, idén már a 4. legnépszerűbb intézménynek számított!

A Rendőrtiszti Főiskola a nappali alapképzéses jelentkezők tekintetében is nagyon jól szerepel, az 5. a listán. Végül megemlítjük, hogy egyetlen nem állami intézményként a Kodolányi János Főiskola ebben az összevetésben is a tízes toplista biztos tagjának mondhatja magát (7.)

4. sz. táblázat
JELENTKEZŐK SZÁMA KARONKÉNT - A nappali tagozatos alapképzésre jelentkezőket figyelembe véve az első helyre beadott jelentkezési lapok alapján
(A tíz legnépszerűbb kar)

 

2007.
(2006.)
Intézmény rövidítése Intézmény neve Jelentkezők száma (fő) 2007. Változás 2006-hoz képest (%)
1. (1.)
ELTE-BTK
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
2774
- 32%
2. (2.)
BCE-GTK
Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Kar
2549
+ 13%
3. (3.)
BGF-KVIFK
Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar
1691
- 3%
4. (10.)
BME-VIK
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosménöki és Informatikai Kar
1364
- 5%
5. (4.)
RTF
Rendőrtiszti Főiskola
1329
- 22%
6. (9.)
ELTE-TTK
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
1303
- 10%
7. (19.)
KJF
Kodolányi János Főiskola
1290
+ 17%
8. (15.)
SZE-MTK
Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar
1285
+ 2%
8. (12.)
SE-ÁOK
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
1285
- 5%
10. (8.)
ELTE-PPK
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
1246
- 15%

Fábri István