felvi.hu


A 2015-ös általános felvételi eljárás - gyorsjelentés

2015.07.27

Több mint 72 ezren jutottak be a 2015-ös általános felvételi eljárásban a felsőoktatásba, akiknek közel kétharmada alapképzésre nyert felvételt. Állami ösztöndíjas képzésben a felvettek háromnegyede tanulhat tovább.

A felsőoktatásba jelentkezők száma a 2015-ös általános felvételi eljárásban 105 646, a felvettek száma pedig 72 171 fő volt. A teljes bejutási arány az idei évben 68,3 százalékos lett.

Jelentkezők és felvettek, 2014-2015

 

Felvettek képzési szintenként

A felvettek 63 százaléka alapképzésben kezdheti majd meg tanulmányait, 19 százalékuk valamilyen mesterképzésre került be. Az osztatlan képzés, valamint a felsőoktatási szakképzés részesedése kisebb, ezen a két képzési szinten az új belépők 9-9 százaléka kezdhet majd szeptemberben.

Felvettek megoszlása képzési szint szerint, 2015. évi általános eljárás
(minden munkarend és finanszírozási forma)

 

Felvettek munkarend szerint

A munkarendek közül továbbra is a nappali a domináns: az összes felvett 73 százaléka nappalis képzésre került be. A levelezősök az összes felvett egynegyed részét teszik ki, a másik két munkarend (esti, távoktatás) aránya 1-1 százalék körül alakult.

Felvettek megoszlása munkarend szerint, 2015. évi általános eljárás
(minden képzési szint és finanszírozási forma)

 

Az egyes képzési szinteket és a munkarendeket együtt vizsgálva látható, hogy a nappali munkarend erőteljes dominanciája az alapképzést, a felsőoktatási szakképzést és az osztatlan képzést jellemzi, mesterképzésben a többi képzési szinthez képest lényegesen magasabb, 43 százalékos a levelező képzésre felvettek aránya.

Felvettek megoszlása képzési szint és munkarend szerint, 2015. évi általános eljárás
(minden finanszírozási forma)

 

Felvettek finanszírozási forma szerint

A felvettek 77 százaléka részesül majd állami ösztöndíjban, a többiek önköltséges formában kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat.

Felvettek megoszlása finanszírozási forma szerint, 2015. évi általános eljárás
(minden képzési szint és munkarend)

 

Az állami ösztöndíjas helyre felvettek legnagyobb arányban – közel kilencven százalékban – a felsőoktatási szakképzéseken és a mesterképzéseken vannak jelen, alapképzésen 73, osztatlan képzésben 67 százalékos a részesedésük.

Felvettek megoszlása képzési szint és finanszírozási forma szerint, 2015. évi általános eljárás
(minden munkarend)

 

Felvettek képzési terület szerint

A képzési területek közül minden képzési szintet figyelembe véve a műszaki és a gazdaságtudományok a legjelentősebb, a felvettek 15 százaléka műszaki, 20 százalékuk gazdaságtudományi szakra jutott be. 13 százalék a pedagógusképzés terület részesedése.

Felvettek megoszlása képzési területek szerint, 2015. általános eljárás
(minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

 

Alapképzésben, valamint osztatlan képzésben a műszaki terület a felvettek 17, a gazdaságtudományok terület a felvettek 16 százalékát tudhatja magáénak. A sorrendben harmadik pedagógusképzésre a felvettek 11 százaléka jutott be.

Felvettek megoszlása képzési területek szerint alapképzésben és osztatlan képzésben, 2015. évi általános eljárás
(minden munkarend és finanszírozási forma)

 

A mesterképzésre bejutottak 24 százaléka pedagógusképzésben kezdhet tanulmányokat, 18 százalékuk a gazdaságtudományok, 14 százalékuk pedig a bölcsészettudomány terület mesterszakjaira került be.

Felvettek megoszlása képzési területek szerint mesterképzésben, 2015. évi általános eljárás
(minden munkarend és finanszírozási forma)

 

Felvettek szakonként

A legtöbb hallgatót felvett alap-, valamint osztatlan szakok listájában a gazdálkodási és menedzsment szak végzett az élen 2290 fővel. Kétezernél több felvett hallgató kezd tanulmányokat jogász és gépészmérnöki szakon is. A felvettek létszáma szerint számított top10-ben 3 gazdaságtudományi, 2-2 műszaki és pedagógusképzés, valamint 1 informatikai, 1 orvos- és egészségtudományi és 1 jogi képzési területhez tartozó szak található.

Alap- és osztatlan szakokra felvett hallgatók szakonként, 2015. évi általános eljárás
(az első tíz alapszak) (minden munkarend és finanszírozási forma)

szak neve felvettek (fő)
1. gazdálkodási és menedzsment 2290
2. jogász 2239
3. gépészmérnöki 2087
4. mérnökinformatikus 1961
5. osztatlan tanári képzés 1927
6. ápolás és betegellátás 1745
7. óvodapedagógus 1644
8. turizmus-vendéglátás 1566
9. kereskedelem és marketing 1405
10. villamosmérnöki 1353


Csak a nappali munkarendű alapképzéseket és az osztatlan képzéseket tekintve a lista élén az osztatlan tanári, a gépészmérnöki és mérnökinformatikus szak áll.

Alap- és osztatlan szakokra felvett hallgatók szakonként, 2015. évi általános eljárás
(az első tíz alapszak) (nappali munkarend, minden finanszírozási forma)

szak neve felvettek (fő)
1. osztatlan tanári képzés 1863
2. gépészmérnöki 1654
3. mérnökinformatikus 1612
4. gazdálkodási és menedzsment 1492
5. jogász 1348
6. turizmus-vendéglátás 1344
7. ápolás és betegellátás 1271
8. villamosmérnöki 1111
9. általános orvos 1071
10. programtervező informatikus 1024


Mesterképzésen idén 3091 fő kezd valamilyen tanárszakot, ezt a top10 élén a pszichológia, a vezetés és szervezés és a pénzügy szakok követik. A tíz legtöbb jelentkezőt felvett mesterszak közül 5 a gazdaságtudományok, 2 pedig a társadalomtudomány területhez tartozik.

Mesterszakokra felvett hallgatók szakonként, 2015. évi általános eljárás
(az első 10 mesterszak) (minden munkarend és finanszírozási forma)

szak neve felvettek (fő)
1. tanári 3286
2. pszichológia 542
3. vezetés és szervezés 540
4. pénzügy 370
5. marketing 321
6. kommunikáció- és médiatudomány 290
7. nemzetközi tanulmányok 275
8. logisztikai menedzsment 272
9. vállalkozásfejlesztés 263
10. gépészmérnöki 262

 

Felvettek intézményenként

A legtöbb új hallgatót az Eötvös Loránd Tudományegyetem mondhatja magáénak, de hatezernél több új hallgatója lesz a Szegedi Tudományegyetemnek és a Debreceni Egyetemnek is. A főiskolák közül a Budapesti Gazdasági Főiskolán kezdhet a legtöbb frissen felvett hallgató a következő szemeszterben.

A legtöbb hallgatót felvett intézmények, 2015. évi általános eljárás
(az első tíz intézmény) (minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

intézmény neve felvettek (fő)
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem 8093
2. Szegedi Tudományegyetem 6140
3. Debreceni Egyetem 6004
4. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 5247
5. Budapesti Gazdasági Főiskola 5019
6. Pécsi Tudományegyetem 4574
7. Budapesti Corvinus Egyetem 4042
8. Óbudai Egyetem 2795
9. Széchenyi István Egyetem 2642
10. Szent István Egyetem 2574


A karok közül a BCE-GTK és a BGF-PSZK vette fel a legtöbb jelentkezőt; a BGF három karral is képviselteti magát a top10-es listán.

A legtöbb hallgatót felvett karok, 2015. évi általános eljárás
(az első tíz kar) (minden képzési szint, munkarend és finanszírozási forma)

intézmény neve felvettek (fő)
1. Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar 1981
2. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar 1980
3. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 1765
4. Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar 1687
5. Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 1560
6. Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 1435
7. Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar 1433
8. Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar 1432
9. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 1414
10. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 1329


A nappali munkarendű alapképzésekre, valamint osztatlan képzésekre felvett hallgatók listájának élén is az ELTE áll, megelőzve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet, a Szegedi Tudományegyetemet, valamint a Debreceni Egyetemet.

Alapszakokra, valamint osztatlan szakokra felvett hallgatók intézményenként, 2015. évi általános eljárás
(az első tíz intézmény) (nappali munkarend, minden finanszírozási forma)

intézmény neve felvettek (fő)
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem 5284
2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 3824
3. Szegedi Tudományegyetem 3753
4. Debreceni Egyetem 3590
5. Budapesti Gazdasági Főiskola 2641
6. Pécsi Tudományegyetem 2595
7. Budapesti Corvinus Egyetem 2587
8. Óbudai Egyetem 1805
9. Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1456
10. Széchenyi István Egyetem 1416