felvi.hu


Egy kérdőíves felmérés tapasztalatai - Az első HVG állásbörze

2008.01.21


2007. október 30-31-én a Syma Sport- és Rendezvényközpontban nagy sikerrel tartották meg az első HVG Állásbörzét. A szervezők a munkáltatói oldalt képviselő kiállítók - az ÁllásTér kiállítói - körében kérdőíves vizsgálat segítségével igyekeztek feltérképezni az elvárásokat, stratégiákat, a munkaerő-kereslet jellemzőit és a munkáltatói oldal által kínált juttatások körét.

A KépzésTér kiállítóit, a megjelent oktatási intézményeket "kibocsátásukról" és hallgató-toborzásuk módjáról, a látogatókat - a potenciális munkaerő-kínálatot - pedig ezzel összhangban végzettségükről, képzettségeikről, valamint a munkahelyekkel szemben támasztott elvárásaikról kérdezték.
A kiállítók köre gyakorlatilag az egész országot lefedte, bár a Közép-Magyarországi régió enyhén túlreprezentáltan, Dél-Dunántúl alulreprezentáltan volt jelen. A cégek elsősorban informatikusokat, gazdasági-pénzügyi szakembereket és mérnököket kerestek - az oktatási oldal kiállítói köre nagyjából megfelelt a cégek által keresett munkavállalói körnek. A felsőoktatási intézmények által szervezett állásbörzékkel ellentétben a HVG Állásbörzén nemcsak frissdiplomások, hanem 1-3, de akár többéves tapasztalattal rendelkező szakemberek is találhattak állásajánlatokat.
A munkavállalókkal szembeni igényeken túl a munkáltatói oldal által kínált juttatások, programok, képzéstámogatások köre is a feltérképezendő kérdések között szerepelt. A válaszok tanúsága szerint a munkáltatók leginkább a nyelvi képzéseket, a vállalati képzési formákat és a szakmai tanfolyamokon való részvételeket támogatják, de igen jelentős volt a szakmai gyakorlatot kínáló cégek aránya is.
A pályakezdők számára kínált bruttó átlagjövedelmek 230 és 270 ezer forint között mozogtak; a válaszok szerint legalacsonyabb kezdőbérre az egyébként is kis számban keresett bölcsészek, legmagasabbra az informatikusok számíthattak. Az egyéb juttatások közül az étkezési hozzájárulás, a továbbképzés anyagi támogatása, az utazási költségtérítés és az önkéntes magánnyugdíj-pénztári tagság támogatása a legjellemzőbb.

A látogatók közel azonos arányban felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók, illetve már végzett diplomások voltak - végzettségük ugyanakkor nem kifejezetten felelt meg a munkáltatói oldal által támasztott keresletnek: kevés informatikus, viszont sok bölcsész érdeklődött a rendezvény iránt.
A munkáltatókkal összhangban a látogatók is fontosnak tartották a szakmai vagy nyelvi továbbképzésen való részvételt, közel háromnegyedük azonban 2007 folyamán nem vett részt ilyen programban - az igények és a lehetőségek köre tehát nem találkozott egymással. A látogatók nyelvtudása a válaszok alapján meglehetősen magas szintű volt. A legelterjedtebb - nem meglepő módon - az angol és a német nyelv ismerete.
A munkakeresők többsége a középső országrészben, mindenekelőtt Budapesten keresne munkát, az alföldi régiók nem számítanak kedvelt célnak - az álláshoz jutás fontosságát jelzi viszont, hogy a válaszadók közel kétharmada hajlandó lenne elsődleges elképzelésétől eltérő földrajzi régióban is állást vállalni, az álláskeresők mobilitási hajlandósága tehát elég jelentősnek ítélhető. Az álláskeresők elvárásai között első helyen a magas alapbér, a barátságos légkör, a jól definiált feladatkör, a változatosság biztosítása és a rendszeres továbbképzési lehetőség szerepelt.

A kérdőíves felvételekről készült tanulmányok teljes terjedelmükben, ábrákkal, részletes adatokkal a www.hvgallasborze.hu/sajtoszoba oldalon olvashatóak, összefoglalónk ezen tanulmányok felhasználásával készült.