felvi.hu


Az orvos- és egészségtudományi hallgatók elégedettsége és mobilitási tervei

2019.03.05

Az Oktatási Hivatal Frissdiplomások 2017 kutatásának adatai alapján az orvos- és egészségtudományi területen végzettek több mint negyede tervezi a következő öt évben a külföldi munkavállalást.

A Diplomás Pályakövető Rendszer keretében minden évben végez kérdőíves felmérést az abszolutóriumot szerzettek körében a frissdiplomások státuszára, munkaerőpiaci helyzetére vonatkozóan. A 2017-es kutatásban a válaszadók 6,7%-a, összesen 1449 fő végzett az orvos- és egészségtudományi területen: közel hattizedük (58,2%) alap- vagy mesterképzésen, a válaszadók harmada (34,2%) pedig osztatlan képzésen (azaz a klasszikus orvosképzési szakokon).

A mobilitással kapcsolatos döntést erősen befolyásoló tényező a munkával való elégedettség – ebből a szempontból azonban eltérés tapasztalható az osztatlan és az osztott képzésen részt vevők között. Ahogy az ábrán is látszik, a munka presztízsével, valamint a szakmai előmenetellel, a karrierépítéssel kapcsolatban az osztatlan képzésen részt vevők pozitívabban nyilatkoztak, mint az alap- vagy mesterképzést végzettek. A jövedelmével és az egyéb juttatásokkal viszont az osztatlan képzésben részt vevők közül többen voltak teljesen elégedetlenek.

A válaszadók tizede (11,8%) már a tanulmányai alatt is dolgozott külföldön. A végzést követően a válaszadók több mint negyede, 26,2%-a tervezi azt, hogy a következő öt évben külföldön dolgozzon: ha csak az osztatlan képzésben végzetteket nézzük, akkor ez az arány még magasabb: több mint harmaduk tervezi, hogy külföldön fog dolgozni (amihez jobb nyelvtudással is rendelkeznek). A válaszadók 9,3%-a már a válaszadáskor is külföldön dolgozott.

A témáról bővebben a Felsőoktatási Elemzési Jelentések 2018. decemberi számában olvashat.