felvi.hu


A frissen végzett műszaki hallgatók munkaerő-piaci helyzete

2018.11.13

A DPR 2017-es felmérésének adataiból kiderül, hogy a műszaki képzési területen végzett hallgatók alapvetően alkalmazottként dolgoznak, olyan munkakörökben, amelyek betöltéséhez különösen szükséges és elvárt a tanulmányaik alatt megszerzett tudás és képzettség.

A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) 2017-es felmérésében 32 intézmény vett részt – közülük 14-ben érhető el műszaki képzés –, és közel 21 ezer 2012-ben, 2014-ben vagy 2016-ban végzett hallgató töltötte ki a kérdéssort. A válaszadók közül 3640-en szereztek műszaki képzésben abszolutóriumot, többségük alapképzésben. Az abszolvált hallgatók háromnegyede (76,6%-a) az abszolutórium után közvetlenül a diplomáját is megszerezte.

A műszaki területen végzett válaszadók harmadának (35,5%) volt főállású munkája a végzettség megszerzésekor. A munkával nem rendelkezők közel fele a végzést követően egy hónapon belül, nagyjából ugyanennyien pedig rövid – átlagosan 4,5 hónapos – keresés után találtak munkát. A végzettség megszerzése óta a válaszadóknak átlagosan 2,4 főállású munkahelyük volt, ugyanakkor ötödüknél előfordult hosszabb-rövidebb munka nélküli időszak is. Közel 80 százalékuk még nem dolgozott külföldön, ám a válaszadók harmada tervezett ilyet a következő öt évben.

Külföldi munkavállalás a műszaki területen végzettek esetében


A válaszadók közel kétharmada azt tapasztalja, hogy a tanulmányai alatt elsajátított ismereteket, a saját, illetve a kapcsoló szakterületeken szerzett kompetenciáit, készségeit tudja a leginkább hasznosítani a munkája során, és csak egytizedük gondolja úgy, hogy egészen más szakterületen szerzett ismeretekre lenne szüksége a munkája során.

A felmérés kérdéssora kitért arra is, hogy mennyire elégedettek a végzettek a munkájukkal, legyen szó a tárgyi vagy személyi körülményekről, a jövedelemről, a presztízsről, az előmeneteli lehetőségekről vagy a munkát összességében tekintve. Az adatokból az látható, hogy a válaszadók többsége elégedett a főállású munkájával. Egyedül a jövedelem, a juttatások, valamint a karrierépítési, előmeneteli lehetőség esetében magasabb az elégedetlenek aránya.

A témáról bővebben a Felsőoktatási Elemzési Jelentések 2018. szeptemberi számában olvashat.