felvi.hu


Az idei gólyák közel felének van már nyelvvizsgája

2008.12.02

Számtalan munkaerő-piaci felmérés, álláshirdetések több szempontú elemzései, munkáltatókkal, állásközvetítőkkel készített interjúk, egyéb vizsgálatok mutatják, hogy a diplomás munkaerő-piaci siker egyik záloga a megalapozott, alkalmazható idegennyelv-tudás.

Az idegen nyelvek ismerete nemcsak a külföldi ösztöndíj, tanulmányút, munkavállalás szempontjából elengedhetetlen, de a hazai munkahely-keresés során is egyre nagyobb súllyal esik a latba - a multinacionális cégek mellett a hazai tulajdonú vállalatoknál, de a köz- és a nonprofit szektorban is növekszik az igény az idegen nyelven kommunikálni képes, nyelvtudását a mindennapi munka során alkalmazni tudó szakemberekre.

A nyelvtanulást természetesen nem vagy nem elsősorban az egyetemen kezdik meg a fiatalok - a középiskolák nyelvoktatása, illetve a felsőoktatásba lépést megelőzően elvégzett tanfolyamok rendkívül fontos szerepet játszanak a megfelelő nyelvi kompetenciák elsajátításában. A nyelvvizsgával felvettek aránya - azzal a ténnyel együtt is, hogy a nyelvvizsga-bizonyítvány természetesen nem azonos a nyelvtudással, csak egyfajta tárgyiasulása annak - rendkívül fontos "kiválósági" mutatója a felsőfokú tanulmányaikat megkezdő hallgatóknak. A nyelvvizsgával felvettek aránya az elmúlt években, ha kis mértékben, néhány százalékponttal is, de csökkent. 2007-ben az alapszakokra felvettek közel 47 százalékának volt nyelvvizsgája, 2008-ban ez az arány 44,8 százalékot mutat; az osztatlan szakokra mindkét évben közel 80 százalékban nyelvvizsgával rendelkezők kerültek be.

Nyelvvizsgával felvettek aránya és megoszlása a legmagasabb nyelvvizsga foka szerint, alapszakokra felvettek, 2008

Forrás: Felvételi adatok 2008, Educatio Kht. - OFIK

Nyelvvizsgával felvettek aránya és megoszlása a legmagasabb nyelvvizsga foka szerint, egységes, osztatlan szakokra felvettek, 2008

Forrás: Felvételi adatok 2008, Educatio Kht. - OFIK

Az alapszakokra felvettek közel egyharmada legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezik, felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt valamivel több, mint 10 százalékuk tud felmutatni. Az egységes, osztatlan szakok "exkluzívabb" jellegét mutatja, hogy az ide bekerültek lényegesen nagyobb arányban, közel 20 százalékban tettek le korábban felsőfokú nyelvvizsgát, és középfokú bizonyítvánnyal is több mint felük rendelkezik.

A nappalis képzésre felvettek körében lényegesen magasabb nyelvvizsgás arányokkal találkozhatunk, mint más munkarendeken. Az alap- és egységes, osztatlan szakok nappalis felvettjeinek 56 százaléka tud felmutatni nyelvvizsga-bizonyítványt, szemben a levelezősök 33, az esti munkarendre felvettek 38, és a távoktatásra bejutottak 35 százalékával.

Nappali munkarendre felvettek a legmagasabb nyelvvizsga foka szerint (alap- és egységes, osztatlan képzésen), 2008

Forrás: Felvételi adatok 2008, Educatio Kht. - OFIK

Levelező munkarendre felvettek a legmagasabb nyelvvizsga foka szerint (alap- és egységes, osztatlan képzésen), 2008

Forrás: Felvételi adatok 2008, Educatio Kht. - OFIK

Távoktatásra felvettek a legmagasabb nyelvvizsga foka szerint, 2008

Forrás: Felvételi adatok 2008, Educatio Kht. - OFIK

Az egyes képzési területek is komoly eltéréseket mutatnak a nyelvvizsgával felvettek arányát tekintve. Arányaiban legtöbb nyelvvizsgával rendelkező hallgató a bölcsészettudományi, a gazdaságtudományi, az orvos- és egészségtudományi, valamint a jogi és igazgatási területhez tartozó szakokon kezdhette meg tanulmányait az idei évben.

A felvettek közel felének a természettudományi, továbbá a nemzetvédelmi és katonai képzési területen is van nyelvvizsgájuk - hat képzési terület esetében viszont 40 százalék alatt maradt a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal bekerültek aránya. A nyelvtudás egyrészt az egyes képzésterületek idegennyelv-központúságának mértékével, másrészt azzal van összefüggésben, hogy többletpont jár érte.

Nyelvvizsgával felvettek aránya és megoszlása képzési területenként (alap- és egységes, osztatlan képzéseken), 2008

 

Forrás: Felvételi adatok 2008, Educatio Kht. - OFIK