felvi.hu


Felsőoktatási Műhely


Az alapítás háttere


A hazai felsőoktatás dinamikus átalakuláson megy keresztül napjainkban, így különösen fontos, hogy a változásokról és azok hatásairól pontos információkon, empirikus vagy statisztikai adatokon alapuló ismeretekkel rendelkezzünk. Mindezzel párhuzamosan megnőtt az információs igény a felsőoktatás iránt minden érintett szereplő részéről: a leendő hallgatók egyre többet akarnak tudni az átalakuló képzési kínálatról, az intézmények jövője szempontjából kulcskérdés a stratégiai tervezés, ehhez pedig megbízható elemzésekre van szükségük. A felsőoktatással kapcsolatot kereső munkaerőpiac szintén áttekinthető és naprakész információkat igényel a hazai felsőoktatásról.

A szerkesztők célja


Mindezen információs igényeket felismerve indította útjára 2007-ben a Felsőoktatási MŰHELY című negyedévente megjelenő szakmai folyóiratot az Oktatási Hivatal jogelődje, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.- Országos Felsőoktatási Információs Központ. A periodika rövid, összefoglaló elemzésekkel, adatokkal tárja az olvasó elé a hazai felsőoktatás legfontosabb kérdéseit. A szerkesztőség magja az intézményhez kötődő felsőoktatási kutatócsoport (Műhely), melynek közel 10 éves elemzői tevékenysége alapozta meg a folyóirat elindulását. A Műhely országos adatgyűjtéseivel, szociológiai kutatásaival (felsőoktatási hallgatók és oktatók vélemény-felmérése, diplomások pályakövetése, középiskolások továbbtanulási motivációinak vizsgálata, a felsőoktatási jelentkezők és felvételizők adatbázisának elemzése) hozzájárul az Educatio fejlesztési és tájékoztatási tevékenységének szakmai hátteréhez.

A Felsőoktatási MŰHELY folyóirat kiemelt célja a kutatói munka eredményeinek, a vizsgálatokban rejlő információknak közérdekű hasznosítása, - nagy teret kapnak a kiadványban az empirikus adatok, számok rangsorok és statisztikák -, miáltal a szerkesztők szándéka szerint megalapozottabbá válhatnak az ágazati, az intézményi vagy a felsőoktatási jelentkezők döntései. A folyóirat szerkesztőbizottságában egyformán helyet kapnak felsőoktatási intézményvezetők, ágazati szakértők a munkaerő-piaci szereplők, árnyalva ezzel a kutatói nézőpontot a tartalom összeállítása során.

Rovatok


A felvi.hu portálon már működő Felsőoktatási Műhely aloldal a kiadvány online mellékleteként működik, lehetőséget biztosítva hosszabb anyagok, háttérelemzések közreadására is.

Életút

 

A folyóirat 2007 és 2014 között, 29 számmal jelent meg.

Kézirat-leadási útmutató és korrektúrázási szempontok

 

A leadandó kézirat formátuma, adathordozók

 

Címrendszer

 

Bekezdések

 

Kiemelés

 

Felsorolás

 

Idézetek

 

Utalások

 

Jegyzetek, hivatkozások

 

Bibliográfia

Ábrák, illusztrációk