felvi.hu


Felsőoktatási Elemzési Jelentések - korábbi számok


A Felsőoktatási Elemzési Jelentések korábbi évfolyamainak lapszámai.

1. évfolyam


1. szám – 2017. március

A bevezető számban a mesterképzés elvégzésének a munkaerőpiacon nyújtott többletértékéről, a késleltetett diplomaszerzés egyes okairól és a hallgatók munkaerőpiaci kilépésének sikerességéről, valamint a felsőoktatási tanulmányok közbeni munkavállalás okairól és következményeiről olvashatnak.

2. szám – 2017. július

Második számunk cikkeiben arról írunk, hogyan függ össze a felsőoktatásban végzettek szakterülete és elégedettsége a munkájukkal. Foglalkozunk a munkaerő-piaci regiszterekben nem található végzettek képzési hátterével, a hallgatói munkavégzés hatásával a továbbtanulásra, és a felsőoktatási jelentkezések területi szegmentáltságának egy vizsgálati módszerével.

3. szám – 2017. szeptember

A Felsőoktatási Elemzési Főosztály oktatási adatbányászati elemzéseibe, a szektorral összefüggő vizsgálataiba, célzott adatgyűjtéseibe és döntéstámogató kutatásaiba enged bepillantást a FEJ harmadik száma. Cikkeinkben foglalkozunk még olyan témákkal is, mint az intézményi profilok vetülete a felsőoktatási rangsorok kimeneti dimenzióin; objektív és szubjektív tanulmányi teljesítmény DPR-adatok alapján; illetve a felsőoktatási életút vizsgálatának elméleti háttere.

4. szám – 2017. december

Negyedik számunkban az adminisztratív adatok felsőoktatási pályakövetési elemzési célú felhasználásával kapcsolatos tanulmányok kaptak helyet. További cikkeinkben pedig a pályakövetési rendszerek fejlesztésének legújabb nemzetközi kezdeményezéseiről, a kollégiumi lakhatás szociális dimenziójáról, valamint a felsőoktatásba jelentkezők nyelvtudásáról olvashatnak az érdeklődők.

2. évfolyam


1. szám – 2018. március

A második évfolyam első számában az OH Felsőoktatási Elemzési Főosztályán megvalósuló adatfelvételi és kutatásmódszertani újításokról, a felsőoktatási pályakövetés hazai módszertanáról és fejlesztési lehetőségeiről adunk áttekintést, valamint megvizsgáljuk a műszaki, természettudomány és informatika képzési területre jelentkezők eredményességének regionális különbségeit.

2. szám – 2018. június

Ebben a számban a gazdaságtudományok képzési terület hallgatóinak tanulmányi, szociális és pályakövetési jellemzőit, valamint a felsőoktatás szociális dimenziójának mérési lehetőségeit és az adminisztratív adatalapú diplomás pályakövetés módszertani megújítását mutatjuk be.

3. szám – 2018. szeptember

A felsőoktatási szereplők munkáját támogató adatforrásokról és azok felhasználási lehetőségei mellett részletesen megvizsgáljuk a műszaki képzési terület hallgatóinak tanulmányi jellemzőit, szociális hátterüket és képzésükkel való elégedettségüket, a lemorzsolódással fenyegetett hallgatói csoportokat, valamint végzés utáni munkaerőpiaci jellemzőiket

4. szám – 2018. december

A 2018-as utolsó számunkban az orvos- és egészségtudomány képzési terület alap- és osztatlan képzéseit vizsgáljuk. Arra keressük a választ, hogy melyik térség adja a szakok iránt érdeklődő hallgatók többségét, a köztük lévő motivációs és szociális különbségeket, elhelyezkedési adataikat, valamint a továbbtanulási terveikre és a külföldi munkavállalásra vonatkozó elképzeléseiket, illetve jelenlegi munkájukkal való elégedettségüket.