felvi.hu


Felsőoktatási Elemzési Jelentések - 4. évfolyam 1. szám, 2020. június

2020.07.21

Megjelent a Felsőoktatási Elemzési Jelentések 2020. évi első száma, melynek tanulmányai az informatika képzési terület képzéseit tanuló hallgatók képzési, demográfiai, szociális jellemzőit, valamint a végzettek munkaerőpiaci sikerességét elemzik.

A Felsőoktatási Elemzési Jelentések (FEJ) 2020/1. száma az informatika képzési területek hallgatóinak és végzettjeinek jellemzőit vizsgálja. A Felvi.hu adatai alapján áttekintjük a képzési terület elmúlt évekbeli jelentkezési és felvételi létszámtrendjeit. A FIR és a DPR AAE adatai tükrében az informatika alapképzéseken tanulók tanulmányi és pályakövetési jellemzőit mutatjuk be. Az EUROSTUDENT VI kutatás adatainak elemzése alapján megismerhető a képzési terület hallgatóinak viszonya a tanulmányok melletti munkavégzéshez, oktatóikhoz és képzésük minőségéhez. A Felsőoktatási Pályakövetés 2016 adatai alapján látható, hogy a vizsgált képzési területen tanulók munkaerőpiaci esélyeit hogyan befolyásolja a képzési sikerességük és tanulmányok melletti munkavégzésük. A Frissdiplomás adatbázis alapján bemutatjuk az elemzett képzési terület szakjain végzettek munkavállalási jellemzőit.

A Felsőoktatási Elemzési Jelentések 2020. júniusi száma pdf-formátumban letölthető honlapunkról »