felvi.hu


Felsőoktatási Elemzési Jelentések - 3. évfolyam 2. szám, 2019. december

2020.01.10

Megjelent a Felsőoktatási Elemzési Jelentések 2019. évi második száma, melynek tanulmányai az agrár és a természettudomány képzési területek képzéseit vizsgálják a hallgatók képzési, demográfiai, szociális jellemzőit, valamint a végzettek munkaerőpiaci sikerességét fókuszba téve.

A Felsőoktatási Elemzési Jelentések (FEJ) 2019/2. száma az agrár és a természettudomány képzési területek hallgatóinak és végzettjeinek jellemzőit mutatja be. A Felvi.hu adatai alapján megvizsgáljuk a képzési területek elmúlt évekbeli jelentkezési trendjeit. A FIR és a DPR AAE adatai tükrében az alapszakos agrár- és természettudományos képzéseken tanulók tanulmányi és pályakövetési jellemzői elemezhetők. Az EUROSTUDENT VI kutatás adatainak elemzése alapján megismerhető, hogy a két képzési terület hallgatói eltérően viszonyulnak a tanulmányok melletti munkavégzéshez. A Felsőoktatási Pályakövetés 2016 adatai alapján a vizsgált képzési területek alapképzéseit sikeresen elvégző hallgatók szakonként eltérő gazdasági szektorokban helyezkednek el. A Frissdiplomás adatbázis alapján bemutatjuk, hogy az elemzett képzési területek szakjain végzettek munkája mennyire illeszkedik a tanulmányaikhoz.

A Felsőoktatási Elemzési Jelentések 2019. decemberi száma pdf-formátumban letölthető honlapunkról »