felvi.hu


Felsőoktatási Elemzési Jelentések - 2. évfolyam 4. szám, 2018. december

2019.02.22

A Felsőoktatási Elemzési Jelentések (FEJ) 2018-as 4. számának tematikája az orvos és egészségtudományi képzési terület, amely az egészségügy működésének az egyik legfontosabb inputja. Az Oktatási Hivatalban elérhető hallgatói adatok a tudatos, adatokon alapuló egészségügyi munkaerőtervezés alapjául szolgálhatnak. A Felvi.hu adatai alapján meg vizsgáljuk, hogy melyik térség adja az orvostudományi és egészségügyi szakok iránt érdeklődő hallgatók többségét.

Az EUROSTUDENT VI kutatás adatainak elemzése feltárta, hogy az itt elérhető képzéseken magasan motivált, a képzésük minőségével összességében elégedett, tanulmányi sikerességük érdekében akár jelentős erőforrásokat is mozgósítani hajlandó hallgatók tanulnak, ám az osztatlan orvostudományi és az egészségügyi alapszakos hallgatók között markáns szociális különbség látható.

A Felsőoktatási Pályakövetés 2016 adatai alapján az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzéseit sikeresen elvégző hallgatók 14 százalékponttal magasabb arányban dolgoznak diplomás munkakörben a többi képzési területen végzettek átlagánál. A Frissdiplomás adatbázis alapján pedig bemutatjuk az orvos- és egészségtudományi képzési területen jelenlevők hallgatók továbbtanulási tervekre és a külföldi munkavállalásra vonatkozó elképzeléseit, illetve jelenlegi munkájukkal való elégedettségüket.

A Felsőoktatási Elemzési Jelentések 2018. decemberi száma pdf-formátumban letölthető honlapunkról »

Az évfolyam korábbi lapszámai: