felvi.hu


Felsőoktatási Elemzési Jelentések - 1. évfolyam 3. szám, 2017. szeptember

2017.10.16

A Felsőoktatási Elemzési Főosztály oktatási adatbányászati elemzéseibe, a szektorral összefüggő vizsgálataiba, célzott adatgyűjtéseibe és döntéstámogató kutatásaiba enged bepillantást a FEJ harmadik száma.

További témáink: A felvett hallgatók eredményessége regionális összehasonlításban; az intézményi profilok vetülete a felsőoktatási rangsorok kimeneti dimenzióin; objektív és szubjektív tanulmányi teljesítmény DPR-adatok alapján; a felsőoktatási életút vizsgálatának elméleti háttere; illetve a nemzetközi hallgatói mobilitás a családi háttér tükrében Magyarországon.

A Felsőoktatási Elemzési Jelentések 2017. szeptemberi száma pdf-formátumban letölthető honlapunkról »