felvi.hu


VIR-riportgyűjtemény


A riportgyűjtemény alapvető célja az egyedi intézményi VIR kialakításának segítése. Alapvetően azoknak a felsőoktatási intézményi vezetőknek a kezében lehet hasznos eszköz, akik a felhasználói igényeket definiálják a projekt során, akik azt határozzák meg, hogy a döntéshozatali folyamatokban, az ellenőrzési tevékenységekhez milyen információra van szükség. Számukra adnak ötleteket, mutatnak be jó gyakorlatokat, lehetnek gondolatindítók.

A gyűjtemények felhasználásával gyorsabban, hatékonyabban és teljeskörűbben lehet a VIR-rel szembeni követelményeket meghatározni. A gyűjtemények igyekeznek széleskörűen, sok területet felölelve a lehető legtöbb példát felsorolni, ezek teljeskörű megvalósítása nem reális célkitűzés, hiszen a folyamatos előállításuk lényegesen nagyobb ráfordítást igényelnének, mint amekkora előnnyel járnak.

Külön ki kell hangsúlyozni, hogy a riportgyűjtemény jelenleg még validálás előtti fázisban van, azaz elemei közvetlen felhasználásra többségében még nem alkalmasak, további kiegészítésre, pontosításra és fogalommagyarázatra szorulhatnak. A validálás, illetve a kapcsolódó fogalmak definiálása a megadott prioritásnak megfelelően folyamatosan történik az AVIR projekt keretében, ezeket az egyes mutatószámoknál külön feltüntetjük.

A VIR riportgyűjtemény célja hasonló a mutatószám-gyűjteményhez abban a tekintetben, hogy segítséget kíván nyújtani az intézményeknek a saját, egyedi vezetői információs rendszerük kialakításához ötletekkel, mintákkal, jó gyakorlatokkal.

Abban tér el a mutatószám-gyűjteménytől, hogy az egy témakörön belüli, szorosan egybetartozó mérőszámokat összegyűjti egy csokorba, és igyekszik hozzátenni azt is, milyen bontásokban (milyen dimenziók mentén) lehetnek érdekesek a mérőszámok. Mint ahogy egy táblázatos kimutatásban tipikusan több mérőszám (érték) van megadva, és különböző részletezettségben, bontásban, úgyanúgy a riportgyűjtemény is igyekszik az értelmes mérőszám- és dimenziókombinációkat összerendezni.
Ugyanakkor a valóságban az így összegyűjtött mérőszámok és dimenziók nem egyetlen riportban kerülnek megjelenítésre, azaz nem feltétlenül egy táblázat vagy grafikon áll elő a felhasználói felületen. A gyűjtemény tartalmaz olyan elemeket, ahol 10-20 mérőszám és ugyanennyi dimenzió van megadva. Ezeket egyetlen áttekinthető táblázatba nem lehet belesűríteni. Az már a felhasználó (vagy a tervező) feladata, hogy olyan értelmes kombinációt állítson elő a részletes tervezés során, amely a leginkább fedi az információs igényeket, ugyanakkor mégis áttekinthető, kezelhető méretű táblázatokat eredményez.

Hogyan használható a VIR riportok gyűjteménye?

A VIR tervezésének első lépései között szerepel az intézmény vezetőinek és felhasználóinak megkérdezése az információs igényeikről. Az igények megfogalmazásához és azok formalizálásához nyújt segítséget a riportgyűjtemény. Minden megkérdezett a saját területére (témáira) vonatkozó riportokra (Excel-sorokra) tud szűrni, és azokat kiegészítve, módosítva meg tudja adni a pontos igényeit.

A gyűjtemény tartalma

A riportgyűjtemény jelenleg Excel formában érhető el. Az egyes oszlopok a következőket tartalmazzák:

Megnevezés Értelmezés
Főtéma Az AVIR projektben használt kategorizálás legfelső szintje (fő tevékenyeségek erőforrásgazdálkodási támogató folyamatok és szolgáltatások, irányítási folyamatok, potenciálok)
Tématerület Az AVIR projektben használt kategorizálás középső szintje (pl oktatás, kutatás, térségi szolgáltatások, pénzügy, kontrolling, HR, térségi kapcsolatok, stb)
Altéma Az AVIR projektben használt kategorizálás legalsó szintje (pl az oktatáson belül: felvételi, képzés, mobilitás, akkreditációs folyamatok, e-learning, kapacitások, stb)
Riportcsoport neve Rövid név arról, hogy milyen információkat tartalmaz(hat) a kimutatás. Ez lényegében az altéma még részletesebb, mélyebbre menő bontását jelenti. (pl a mobilitás altémán belül a következő riportcsoportok találhatóak: kimenő hallgatói mobilitás; külföldi hallgatói ösztöndíjak; bejövő hallgatói mobilitás; átvett kreditek
mobilitási pályázatok; ERASMUS program; CEMS részképzés; külföldi állampolgárságú magyar hallgatók)
Riportcsoportban használható dimenziók (csoportosítók) Azon csoportosítók, amelyek mentén a mérőszámok bonthatóak. A kimutatás sor vagy oszlopfejlécei. Részletes dimenzió leírást az 2. oldala (sheet-je) tartalmazza. (Pl a kimenő hallgatói mobilitási értékeket többek között a következő bontásokban érdemes vizsgálni: célország, képzés nyelve, képzési terület, szak, tagozat, stb)
Riportcsoportban használható alapmérőszámok A riportcsoportban használható numerikus értékek. (pl a kimenő hallgatói mobilitás esetében: külföldi tanulmányokat folytató hallgatók száma; a képzés során külföldi tanulmányokat folytatott hallgatók száma; külföldön töltött tanulmányi napok / hónapok száma)
Számított mérőszámok Az alapmérőszámokból képezhető értékek (pl a kimenő hallgatói mobilitás esetén: külföldi tanulmányokat folytató hallgatók aránya az össz hallgatói létszámohoz képest; külföldön töltött tanulmányi napok / hónapok átlagos nagysága)
Hasznosság, prioritás Az egyes riportcsoportok fontossága (szubjektív besorolása)

 

A gyűjtemény kialakításához használt források: