felvi.hu


A hallgatói véleményezés megújításának lehetőségei


Az Educatio Nonprofit Kft. Az OMHV rendszer megújításának lehetőségei címmel módszertani workshopot rendezett 2014. február 26-án az Európa Pontban.

A rendezvény apropóját a TÁMOP-4.1.3-11/1-2011-0001 „Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése 2. ütem" uniós projekt keretében készült kutatás adta, melynek céljait, hipotéziseit és kutatási eredményeit Duráczky Bálint, a HÖOK Kft. szakmai vezetője prezentálta. Előadásában kiemelte, hogy a magyarországi és nemzetközi kutatást, szakértői interjúkat és workshopot magába foglaló kutatás alapján az OMHV (Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése) típusú rendszerek három célt szolgálhatnak: segíthetnek az oktatók oktatói munkájának fejlődésében, támogathatják az oktatók ellenőrzését, valamint javíthatják a hallgatók tájékoztatását és az intézményi marketinget. Ezek közül a második cél eléréséhez a kutatási munka lezárását követően egy mintarendszert fejlesztettek ki, amely felöleli az OMHV kitöltésére bíztató kampányt, ajánlásokat fogalmaz meg a megfelelő szabályozási környezetre és javaslatokat ad a rövid, de praktikus kérdőívre és kiértékelési módra (riportlap) – ismertette a kutatás legfontosabb eredményeit Duráczky Bálint.

A kutatásban szakértőként részt vett Gulyás Tibor HÖOK alelnök az OMHV eredmények oktatók felé történő visszajelzéséről készített ajánlásokat mutatta be, hangsúlyozva a javasolt „riportlap" legfontosabb jellemzőit: gyors áttekinthetőség, tömörség és az oktató eredményeinek viszonyíthatósága. Gulyás Tibor szerint az OMHV eredmények alapján készült oktatói riportok jól tudnák támogatni az oktatói önértékelést is, mint az oktatói munka hatékony fejlesztési eszközét.

A kutatási és fejlesztési eredmények összefoglalását követően a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rendszerét, mint hazai jó gyakorlatot Süveges Péter, a BME Támpont Iroda irodavezetője, illetve Szipka Károly, a BME EHK oktatási alelnöke mutatta be. Míg Süveges Péter az OHV (Oktatók Hallgatói Véleményezése) alapvető céljairól, történetéről és a korábbi években bevált folyamatáról adott áttekintést, Szipka Károly az OHV jelenlegi megújításáról beszélt. Az előadások alapján a BME rendszerének sikerességéhez nagyban hozzájárul az egyetem vezetőinek a folyamat iránti példás elkötelezettsége és az eredmények felhasználásának súlya is: az oktatók és tanszékek pénzbeli jutalmazása, az elismerő dicséretek és díjak mellett az OHV eredményeket figyelembe veszik egyes karok költségvetésének összeállításakor is.

A workshop zárásaként Nagy Zoltán, az Educatio Nkft. felsőoktatási osztályvezetője moderálásában Pap Viktória, a BCE minőségügyi szakreferense, Szipka Károly, a BME EHK oktatási alelnöke és Taskó Zita, az ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ szolgáltatási referense kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg az oktatók hallgatói véleményezésének néhány fontos aspektusát. A beszélgetésen a kérdőívek kitöltési arányának növelése, az eredmények nyilvánossága, értékelése és következménye témák kapcsán hangzottak el a különböző intézményi gyakorlatok és problémák, amelyekhez a workshop hallgatósága is aktívan bekapcsolódott.

Az elhangzott előadások prezentációi letölthetők az alábbi linkekre kattinva: