felvi.hu


AVIR szekció a Felsőoktatási Fórumon

2013.09.19

Szeptember 18-án Felsőoktatási Fórumot szervezett az Educatio Nonprofit Kft. az Oktatási Hivatallal együttműködve a Vajdahunyadvárban, amelyen a vezetői információs rendszerekkel szemben támasztott ágazati elvárásokat, a központi AVIR továbbfejlesztését, valamint a folyamatban lévő intézményi VIR-fejlesztésekat külön szakmai szekcióban tárgyalták.

Fonyó Attila osztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Tudománypolitikai Főosztály) a felsőoktatás-ágazati stratégiai és fejlesztési elvárásokról, valamint a szükséges adatokról tájékoztatta az érdeklődőket. Elmondta, hogy az adatokra helyzetelemzéshez, nyomon követéshez, stratégiák tervezéséhez és stratégiai célok meghatározásához van szükség. Előadásából kiderült, hogy a meglévő adatok mellett az ágazatnak szüksége van olyan adatokra is, amelyek nem állnak rendelkezésre, vagy csak intézményi szinten, vagy éppen nem egységen, így a felhasználhatóságot ezekben az esetekben javítani kell. Az osztályvezető azt is hangsúlyozta, hogy intézményi szinten elengedhetetlen az intézményi kapacitások bemérésére a naprakész, összehasonlítható adatbázis, de finanszírozási, fejlesztési kérdésekhez kapcsolódóan is kellenek adatok.

A hazai ágazati kormányzati stratégia mellett lényeges az európai kutatási térség célrendszere is. Számos célkitűzést határozott meg az Európai Unió, amelynek magyarországi vállalásait szintén teljesíteni kell. Az egyik leglényegesebb uniós célkitűzés és az ehhez kapcsolódó hazai vállalás a felsőfokú végzettségűek arányának növelése, ezen belül szükséges a konvergencia régiók hátrányos helyzetű térségeiből származó hátrányos helyzetűek részarányának növelése is, amihez nélkülözhetetlenek a jelenlegi arányszámok pontos ismerete (hol és mikor morzsolódnak le, hogyan tudnának bekapcsolódni). Az előadásból az is kiderült, hogy Magyarország csatlakozott az Eurostudent felméréshez, mely kutatás a szociális dimenziót méri, tehát országos szinten segíti a szociológiai tendenciák meghatározását.

Fonyó Attila a fejlesztés és adatbővítés kihívásairól is beszélt. Mivel a nagy szelekciók nem csupán a felsőoktatásba történő belépésnél, hanem már az általános iskolában megkezdődnek, így a felsőoktatásban való részvételi arány növelését már korábban, az általános iskolában és a középiskolai jelentkezésnél kell megfogni, amihez a KIR és a FIR összekapcsolása szükséges. Kihívást jelent a lemorzsolódás, a felsőfokú szakképzésre jelentkezők és a kutatók száma is, egyedi mérésekkel és új mutatókkal azonban ezen kérdések okait is fel lehet tárni és meg lehet oldani. A kutatói létszám növekedésére megoldást jelenthet például a meglévő oktatói kapacitások átstrukturálása, az oktatói tevékenység csökkentése, a kutatói tevékenység becsatornázása az intézményekbe, a doktorandusz képzés létszámnövelése, valamint a doktori képzésben tapasztalható lemorzsolódás csökkentése. Az első blokk végén a környezeti, energetikai, vagyongazdálkodási adatok fontosságáról, mérhetőségéről és elérhetőségéről is szó esett.

Ezt követően Bozóky Tamás szakmai vezető (Educatio Nkft., Felsőoktatási Osztály) ismertette az AVIR eddigi eredményeit és továbbfejlesztésének irányait.

2008-ban, a fejlesztések kezdetén az AVIR célja az volt, hogy naprakész és megbízható információkat biztosítson az intézmények működéséhez, az ágazat és az intézmények napi döntéshozatalához és a hosszú távú stratégia kialakításához. Az adattár kifejlesztése mellett publikus felület (avir.hu) és segédletek is készültek (kézikönyv, fogalomtár), melyek nagyban segítették az intézményeket saját rendszerük elkészítésében. Feladatot jelentett a jogszabályalkotásban való részvétel is, melynek eredményeként a 2011-es nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben nevesítették az AVIR-t, mint a FIR egyik alrendszerét.

A szakmai vezető előadása során kitért az első fejlesztés és a mostani továbbfejlesztés közötti változásokra is, amelyek miatt idén a felhasználói igények újbóli felmérése vált indokolttá A 2013-as igényfelmérés célja az volt, hogy meghatározza az AVIR aktuális igényeit és céljait, elsősorban azért, hogy hatékonyabban szolgálja ki a megrendelői igényeket. Kulcseredménye az lett, hogy az AVIR a korábbi hosszú távú stratégia helyett a jövőben a felsőoktatás állapotának, folyamatának, tendenciáinak bemutatására összpontosít, támogatva ezzel a stratégiaalkotást. Hangsúlyozta a rendszer adattartalmához kapcsolódó metainformációk bővítésének fontosságát, valamint a jelenlegi és bevonandó forrásrendszerekről is szó esett, hiszen az MTMT, illetve a KIR és a KSH bizonyos adatai is bevonásra kerülnek. A fejlesztések során azon területeket is meghatározták, ahol számítanának a felsőoktatási intézmények szakértőinek részvételére. Az egyik ilyen elem a fogalomtár aktualizálása, de az interfész frissítéséhez is elengedhetetlen a közös egyeztetés.

Bozóky Tamás a szakmai monitoringról is beszélt, mely során 28 intézményt kérdeztek meg kérdőívesen és öt intézmény tíz szakértőjével készítettek mélyinterjút. A monitoring eredményeit 2013 novemberében teszik közzé, az intézmények pedig személyre szabott értékelést kapnak. Az érdeklődők a következő félévre tervezett rendezvényekről is tájékozódhattak: a korábban nagy sikert aratott Stratégiai Műhelyről, valamint a kutatás-fejlesztési adatokat, mutatókat, környezeti mutatókat, vagyongazdálkodási adatokat bemutató szakmai fórumokról. Az AVIR továbbfejlesztéséhez szakmai eseményeket, workshopokat is szerveznek, és az AVIR hírlevele is újraéled.

Fejérvári Bence informatikai folyamatmenedzser (Educatio Nkft., IT Fejlesztési Osztály) az AVIR informatikai fejlesztéseit vázolta fel. A fejlesztések célja, hogy felhasználóbarát, a kor igényeinek megfelelő felületet nyújtsanak. A nyáron elindult informatikai fejlesztés jelenleg a forrásrendszerek és az adattár mély szintjeinek összekötésénél tart és néhány új riportolási lehetőséget is megoldottak a forrásrendszerek bevonásával. A Bozóky Tamás által említett új célmeghatározás az informatikai feladatokat is érinti, aminek következtében a fejlesztés során módosul az informatikai struktúra, így a jövőben rugalmasabbá válik a válaszadás a kérdésekre, továbbá érdekes és sokatmondó elemzéseket is lehet végezni – nagyobb szabadságot adva ezzel az elemzőknek.

Az Educatio Nkft. és az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakértői után intézményi jó gyakorlatokról és fejlesztésekről hallhattak a szekció résztvevői. Dr. Seebauer Márta, az Óbudai Egyetem főigazgató-helyettese rendkívül pozitívan nyilatkozott az AVIR kézikönyvről, a fogalomtárról és az Educatio workshopjairól. Megosztotta az egyetem vezetői információs rendszerének működésére és a hatékony napi használatra vonatkozó jó tapasztalatok, problémákat, illetve a továbbfejlesztési terveket. Papp Attila, a Debreceni Egyetem VIR központvezetője beszámolt a VIR első lépcsőfokáról, kifejtette, mit és milyen módon hoztak létre, integráltak, milyen szervezeti formában működnek, továbbá, hogy az egyetem által elnyert TÁMOP 4.1.1.C pályázat szakmai vállalásai alapján milyen fejlesztési terveket, feladatokat dolgoztak ki, amelyek egy részét a központi AVIR programmal szoros egyeztetésben kell megvalósítaniuk.

Letölthető anyagok:

 

Kapcsolódó háttéranyag: