felvi.hu


Háttértanulmányok


A TÁMOP 4.1.3 központi projekt keretében a felsőoktatásban bevezetésre kerülő Adatbázis Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) megvalósulásáért az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. felelős.

Belső és külső szakemberei segítségével végzi a központi adattár kialakítását és az egyes intézmények saját adattárának megtervezéséhez szükséges modellek és minták kidolgozását, indítja el a rendszeres adatgyűjtést az intézményekből és más központi adatbázisokból, sőt biztosítja a jogi (törvényi) hátteret az adatok kezelésére is. Ugyanakkor a legnagyobb konszenzusra törekszik az adattár adattartalmát illetőleg az intézmények és a felügyeleti szervek között.

A sokrétű, szerteágazó feladat már a munka kezdetén széles körű és mélyreható tájékozódást igényelt. A Kapcsolódó tartalmak dobozból elérhető, az Educatio Kft. megrendelésére készített háttértanulmányok megvilágítják a felsőoktatási adatszolgáltatás aktuális jogi helyzetét, bemutatják az egyes államigazgatási információs rendszerek szerkezetét, törvényi szabályozását, illetve az intézményi és központi adatszolgáltatás gyakorlatát a közigazgatásban.