felvi.hu


A BSC alkalmazásának lehetőségei: a Baldrige-díjjal (USA) kitüntetett oktatási intézmények példái

2009.12.03

A Malcolm Baldrige Nemzeti Minőség Díjat először 2001-ben ítélték oda oktatási intézménynek, akkor a Chugach Kerületi Iskola (Chugach School District), a Pearl River Kerületi Iskola (Pearl River School District) és a Wisconsini Egyetem (University of Wisconsin) szerepelt a díjazottak közül.

Mindhárom intézmény alkalmazza a Balanced Scorecard (BSC) módszereit, méghozzá ugyanazokkal a nézőpontokkal (igaz, az eredeti négy helyett öttel), ám a hozzájuk rendelt mérőszámok, indikátorok merőben eltérnek egymástól.

 

1. A Chugach Kerületi Iskola, Alaszka

A Chugach iskolahálózat Alaszka egyik leggyérebben lakott vidékén (a Chugach-hegység és környéke) biztosítja az alap és középszintű oktatást, a legtöbb diák az őslakosok gyermekei közül kerül ki. A régiót magas munkanélküliség, a hajléktalanok nagy száma, a fiatalkori terhességek gyakorisága, valamint nagymértékű alkoholizmus és droghasználat jellemzi. Az 1990-es évek elején egy országos teszten az iskola diákjai a térség legalacsonyabb eredményét érték el. 1994-ben az iskola dolgozói bevonták a környék lakosságát egy közös jövőkép kialakításába, amelynek segítségével sikerült egy olyan jól működő gyakorlatot kialakítania, hogy 2001-re lényegesen javult a tanulók Childrens Apperception Testen (CAT) elért eredménye. A közösen kialakított jövőkép többek között az alábbi szempontokra támaszkodott:

A BSC-ben meghatározott mérőszámok, indikátorok természetesen ezen dimenziók mentén kijelölt célokhoz, értékekhez igazodnak.

Diákok tanulmányi eredménye

Hét teszten elért eredmények javítása (pl. CAT, High School Graduation, Qualifying Exam, Woodcock Reading Mastery Test stb.)

Diákok, stakeholderek

1. Stakeholderek elégedettsége az alábbiakkal:

2. Végzettek elégedettsége az alábbiakkal:

3. Átlagos napi részvétel
4. Gyakorlati, munkahelyi képzésben való részvétel
5. Más kerületi iskolák diákjainak részvétele munkahelyi képzésben

Költségvetés és pénzügyek

1. Bevételek (szövetségi, állami és egyéb forrásokból)
2. Oktatásra és működésre fordított állami támogatás mértéke
3. A különböző források megoszlása az alábbiak között:

Oktatók és dolgozók

1. Elégedettség az alábbiakkal:

2. E-mail használat
3. Teljesítmény alapú bérezés

Szervezeti hatékonyság

1.A végzettek teljesítménye 10 területen (lásd fönt)
2. Sávszélesség a campuson
3. Azon diákok aránya, akik rendszeresen használják az internetet
4. Más kerületi iskolában kisegítő iskolai dolgozók
5. A nyolcadikosok által összegyűjtött középiskolai kreditek stb.

2. A Pearl River Kerületi Iskola, New York

Ez az iskola az előzővel szemben New York egyik jómódú, kertvárosi kerületének tanintézménye. A középiskola küldetését eképpen határozták meg: „Minden gyerek képes arra, hogy tanuljon, és arra, hogy nálunk tanulhat". A küldetést a következő alapvető értékek támasztják alá:

Az iskola három alapvető stratégiai célja az akadémiai teljesítmény javítása, a kerület közmegítélésének javítása, a pénzügyi stabilitás és költséghatékonyság erősítése.

A Pearl River Kerületi Iskola által felállított indikátorok pontosan illeszkednek a küldetéshez, a legfontosabb értékekhez, valamint a stratégiai célokhoz.

Diákok tanulmányi eredménye

1. Regents diploma megszerzése
2. Kiemelkedő teljesítmény (matematika, olvasás)
3. Regents vizsga letétele 8 tárgyból
4. Sikeres előfelvételi továbbtanulásnál
5. Felsőoktatási intézményekbe felvettek aránya
6. SAT-vizsgák
7. Kiemelkedő teljesítmény egyéb országok teszteken

Diákok, stakeholderek

1. Általános elégedettség a diákok körében az alábbiakkal:

2. Drog fogyasztás mértéke
3. Lemorzsolódás mértéke
4. Tanórákon való részvétel
5. Kötelező iskolai tevékenységeken kívüli elfoglaltságok, szakkörök
6. Szülői elégedettség
7. Közlekedés, iskolabusz - panaszok
8. Munkaadók közötti felmérés a kikerülő diákok felkészültségéről
9. Végzettek elégedettsége (karrier tanácsadással, képzéssel, továbbtanulásra felkészítő tanfolyamokkal)
10. Az iskolának tulajdonított érték
11. Otthoni iskolázással kapcsolatos elégedettség
12. Diákok kimerültsége stb.

Költségvetés és pénzügyek

1. Egy diákra eső költség
2. Épület karbantartásra, juttatásokra, adminisztrációra, tanári fizetésekre stb. fordított kiadások
3. Piaci részesedés (magániskolákhoz képest)
Oktatók és dolgozók 1. Környezeti tényezők: egészség, ergonómia, biztonság
2. Oktatói elégedettség
3. Dolgozók kicserélődése
4. Új dolgozók eligazítása
5. A dolgozói képzések hatékonysága
6. Kommunikáció a különböző szintek között

Szervezeti hatékonyság

1. Az oktatási tevékenység kialakítása és hatékonysága
2. A teljesítményi kritériumot nem teljesítő oktatók aránya
3. Az általános képzésben résztvevő diákok aránya
4. A specializált oktatásban résztvevő diákok aránya
5. Diákok elégedettsége a tanácsadással
6. Jó tanuló, jó sportolók aránya
7. Fénymásolás költsége és minősége
8. Eszközrendelés és -szállítás közötti idő
9. Megfelelés a jogi előírásoknak
10. Megfelelés etikai elveknek
11. Tanárok száma
12. Panaszok
13. Felnőttoktatásban résztvevők aránya stb.

3. A Winsconsini Egyetem, Madison

Az 1848-ban alapított egyetem kiterjedt képzési kínálattal rendelkezik, mintegy 27 olyan programja van, amelyet Wisconsin államban más felsőoktatási intézmény nem biztosít, valamint számos olyan, amely az egész országban egyedülálló. Az egyetem képzési programjai követik a technológia változásait, szoros kapcsolatban a gazdasággal. A hagyományos oktatást fejlett technológiai eszközökkel folytatott programok egésztik ki. A képzési programoknak a hallgatók szempontjából az alábbiaknak kell megfelelniük:

Mindezek fényében az intézményi BSC kialakításakor meghatározott nézőpontok és a hozzájuk rendelt indikátorok a következők.

Diákok eredményessége, tanulással kapcsolatos mutatók

1. Felvételi pontszámok
2. Felvettek megtartása
3. Hátrányos helyzetű felvett hallgatók megtartása
4. Számítógép felhasználói kompetenciák
5. Készségfejlesztés (problémamegoldás, konfliktuskezelés, kommunikáció, vezetői képességek)
6. Diverzitás értékelése
7. Diplomázók aránya
8. Diplomázás utáni elhelyezkedés
9. Diplomások fizetése
10. A végzettek hogyan értékelik a képzési programot
11. A munkaadók hogyan értékelik a végzettek felkészültségét stb.

Diákok, stakeholderek

1. Általános elégedettség a diákok körében
2. Az új hallgatók hogyan értékelik az oktatást
3. A campus értékelése
4. A végzettek utólagos értékelése a képzésről
5. Az alumni jelzése arra vonatkozóan, hogy ismét részt venne az egyetem képzésében
6. Az igazgatóság értékelése az alábbiakról: átláthatóság, elszámoltathatóság, vezetés, diákok teljesítménye, a küldetés teljesítése
7. A tájékoztatás értékelése

Költségvetés és pénzügyek

1. Tandíj összehasonlítása más intézményekkel
2. Szállás és ellátás költségei a campuson
3. Tandíjból származó bevétel
4. Intézményi kiegészítő szolgáltatásokra allokált összeg
5. Személyzeti költségek
6. Egyetem megtakarítása
7. Alapítványi vagyon
8. Költségek prioritásának felállítása
9. Ösztöndíjak

Oktatók és dolgozók

1. Az oktatók dolgozók elégedettsége, hangulatának, fejlődésének és jólétének mérésére szolgáló indikátorok kialakítása
2. Dolgozói elégedettség
3. Oktatói állomány (önkéntes) kicserélődése
4. Diverzitás (férfi-nő arány) az oktatók között
5. Diszkriminációval, zaklatással kapcsolatos ügyek száma
6. Doktori fokozattal rendelkező oktatók
7. Szakmai fejlesztésre fordított kiadások
8. Elégedettség a munkavédelemmel
9. Munkahelyi balesetek gyakorisága
10. Elégedettség a szakmai képzések lehetőségével
Szervezeti hatékonyság 1. Kiemelkedő programok
2. Alapképzés tananyaga
3. Szövetségi támogatások
4. Laboratóriumi gyakorlat
5. Beiratkozás
6. Távoktatás lehetősége
7. Megfelelés a biztonsági előírásoknak
8. Kiegészítő szolgáltatások hatékonysága


Forrás: Demetrius Karathanos - Patricia Karathanos: Applying the Balanced Scorecard to Education, Southeast Missouri State University, Cape Girardeau, Missouri