felvi.hu


Az AVIR-koncepció előzményei

2010.01.20

Az Educatio Nonprofit Kft. (korábban Kht.), mint projektgazda által, illetve irányításával a felsőoktatásban megvalósításra kerülő Adatbázis Alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) koncepciója természetesen nem előzmények nélküli.

2001-ben fogalmazódott meg az oktatási tárca felsőoktatási szakterületén egy ágazati kontrolling rendszer kialakításának szükségessége, 2003-ban született meg a döntés egy ágazati mutatószámrendszer felállításáról, egy, a minisztérium számára készült 2005-ös tanulmány vetette fel a versenyszférában bevált BSC-elméletnek az alkalmazását az ágazatban. A TÁMOP 4.1.3 központi projekt keretében 2008-ban induló AVIR-program az addigi kezdeményezéseket feldolgozta, elemezte, s megfelelő elemeiket a maga komplex rendszerébe beépítve hasznosította, többek között ezért is tartjuk szükségesnek közkinccsé tételüket.

Az AVIR-koncepció jelentősebb előzményeinek számító tanulmányok, jelentések, illetve az ezekről készült szakértői vélemények a Kapcsolódó tartalmak dobozból érhetők el.