felvi.hu


Felvi rangsorok - Rangsorolási szempontok 2000-2010

2010.04.27

Az elmúlt 10 év vizsgálatai során alkalmazott rangsorképző szempontok, utalva a felhasznált adatokra és azok forrásaira is.

I. Intézmények statisztikai jellemzői (adatalapú rangsorok)

1. Oktatói kiválóság mutatószámai (intézményi statisztikák alapján)

1.1. minősített oktatók száma
1.2. minősített oktatók aránya az összes oktatón belül
1.3. hallgatók-minősített oktatók aránya
1.4. Phd fokozatot szerzettek száma
1.5. PhD fokozatot szerzettek aránya az összes oktatón belül
1.6. kandidátusi fokozatot szerzettek aránya az összes oktatón belül
1.7. akadémiai doktorok aránya az összes oktatón belül
1.8. habilitáltak aránya az összes oktatón belül

2. Hallgatói kiválóság mutatószámai (intézményi és jelentkezési statisztikák alapján)

2.1. jelentkezők száma
2.2. bejutási arány
2.3. felvettek pontátlaga
2.4. nyelvvizsgával rendelkezők aránya a felvetteken belül
2.5. hallgatók száma
2.6. OKTV-helyezettek száma a jelentkezők között
2.7. legjobb középiskolában érettségizettek száma a jelentkezők között
2.8. hallgatók-OKTV-helyezettek aránya
2.9. PhD-képzésben részt vevők száma
2.10. PhD fokozatot szerzettek száma
2.11. intézmény regionális vonzereje (a jelentkezők lakóhelye szerinti regionális arányok)

3. Oktatási infrastruktúra (intézményi statisztikák alapján)

3.1. kollégiumi férőhelyek
3.2. kollégiumi térítési díjak
3.3. könyvtári könyvállomány
3.4. egy számítógépre jutó hallgatók száma
3.5. internet-hozzáférési lehetőségek

II. Intézmények értékelési mutatói (véleménykutatási rangsorok)

1. Hallgatói véleményrangsorok

Oktatás színvonala

1.1. oktatás színvonala általában
1.2. oktatott szakismeretek naprakészsége
1.3. oktatott szakismeretek alkalmazhatósága
1.4. szakterület elismert képviselőinek jelenléte az oktatásban
1.5. szakmai gyakorlatok színvonala
1.6. elméleti képzés színvonala
1.7. szakterület napi gyakorlati példái, jelenségei az oktatásban
1.8. legszínvonalasabbnak tartott intézmények a képzésterületen

Diploma értéke

1.9. elhelyezkedés valószínűsége a szakterületen a végzés utáni egy-két éven belül
1.10. bejutás nehézsége
1.11. bejutás nehézsége a többi intézményhez képest
1.12. tanulmányi követelmények nehézsége
1.13. tanulmányi követelmények nehézsége a többi intézményhez képest
1.14. elhelyezkedési esélyek Magyarországon
1.15. elhelyezkedési esélyek Magyarországon a többi intézményhez képest
1.16. elhelyezkedési esélyek külföldön
1.17. elhelyezkedési esélyek külföldön a többi intézményhez képest
1.18. szaktudás versenyképessége az Európai Unióban
1.19. diploma elismertsége az Európai Unióban

Hallgatók intézményi menedzselése

1.20. oktatók segítőkészsége (mennyire segítik a diákokat a tanulmányi-szakmai munkában, előrejutásban)
1.21. szakmai önképzési lehetőségek
1.22. egyéni szakmai érdeklődés kielégítése
1.23. diákok szakmai konferenciákon való részvételi lehetősége
1.24. végzés utáni elhelyezkedés segítése
1.25. kutatásokba való bekapcsolódás lehetősége
1.26. képzés alatti munkalehetőségek biztosítása
1.27. főiskola, egyetem kapcsolata a szakmában működő vállalatokkal, cégekkel
1.28. külföldi részképzésben való részvétel lehetősége

Oktatási infrastruktúra

1.29. számítógép-ellátottság általában
1.30. számítógép-hozzáférés és szolgáltatások
1.31. könyvtár színvonala általában
1.32. könyvtárellátottság és szolgáltatások
1.33. tantermek felszereltsége

Intézményi épületek

1.34. intézmény épületeinek állapota
1.35. intézmény, tanítás helyszíneinek megközelíthetősége közlekedési szempontból
1.36. kollégium színvonala
1.37. intézmény "külleme" (mennyire szép, esztétikus)

Intézmény légköre

1.38. hallgatói önkormányzat érdekképviseleti tevékenysége
1.39. intézményi demokrácia
1.40. intézményen belüli étkezési lehetőségek
1.41. kulturális lehetőségek
1.42. sportolási lehetőségek
1.43. általában az egyetemi, főiskolai légkör
1.44. hallgatók tájékoztatása tanulmányi, képzési ügyekben
1.45. az oktatók és a hallgatók viszonya általában
1.46. képzés szervezettsége
1.47. az oktatómunka hallgatói véleményezése
1.48. hallgatói önkormányzat szolgáltató tevékenysége (6 alszempont szerinti)

Intézményi kötődés

1.49. mennyire érzik jól magukat a diákok az intézményben
1.50. mennyire kötődnek a diákok az egyetemhez, főiskolához
1.51. hányadik helyen jelölték meg az intézményt
1.52. ugyanazt az intézményt választanák-e ismét

2. Oktatói véleményrangsorok

2.1. főiskola/egyetem kapcsolata a szakmában működő cégekkel, vállalatokkal
2.2. oktatott szakismeretek naprakészsége
2.3. oktatott szakismeretek alkalmazhatósága
2.4. a szakterület elismert képviselőinek jelenléte az oktatásban
2.5. szakmai gyakorlatok színvonala
2.6. elméleti képzés színvonala
2.7. a szakterület napi gyakorlati példái, jelenségei az oktatásban
2.8. elhelyezkedés valószínűsége a szakterületen a végzés utáni egy-két éven belül
2.9. legjobb szakembereket kibocsátó intézmények
2.10. melyik intézményt ajánlaná ismerősének

3. Munkaadói véleményrangsorok

3.1. melyik intézményből választana friss diplomást
3.2. intézmények hírneve a munkaadók körében
3.3. melyik intézményt ajánlaná ismerősének

 

Adatforrások