felvi.hu


Felvi-rangsorok 2000-2010 - Az első hazai felsőoktatási rangsor


A Felvi-rangsorok 10 éves kutató és elemző munka eredménye, amely kezdetektől szerves részét képezte az Educatio Nonprofit Kft. (korábbi nevén Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. - Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK)) hivatalos felsőoktatási tájékoztató tevékenységének.

2000-ben az Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely kezdeményezésére, Magyarországon elsőként, hallgatói rangsorkutatásra került sor, melynek alapján először nyolc képzésterületen készültek felsőoktatási intézményi rangsorok.

A standard kérdőíves vizsgálat szakmai koordinálását a JELTÁRS Jelenkor Társadalomkutató Műhely végezte. Az első hazai felsőoktatási rangsorokat a Világgazdaság és a Magyar Hírlap 2001-es és 2002-es mellékleteiben olvashatták az érdeklődők. A Mit kínál a magyar felsőoktatás? 2003 és 2004 című Educatio-OFIK kiadványokban egy-egy tanulmány számolt be az eredményekről, majd 2004 végén pedig önálló rangsorkiadvány jelent meg Egyetemek mérlegen címmel, amelyben megfogalmazásra került egy átfogó, az intézményi statisztikai adatokat és a hallgatói-oktatói véleményeket is tartalmazó rangsorkoncepció.

Az első Felvi-Univpress rangsoroknak a felvételi tájékoztató kiadványokban és egyéb országos médiumokban való megjelenése új alapokra helyezte a hazai felsőoktatási tájékoztatás-politikát. Szakmai viták kezdődtek a hazai egyetemek, főiskolák rangsorolásának lehetőségeiről és hasznáról, és megrendezésre került az első rangsor konferencia, 2005-ben egy újabb rangsor kiadvány is elkészült, Felvi-rangsor - Egyetemek, főiskolák mérlegen címmel.

Ettől az évtől több hazai nyomtatott médium (Heti Válasz, Népszabadság, HVG) is önálló rangsorokat jelentetett meg, bizonyítva, hogy a felsőoktatás szakmai szempontjainak érvényesülése mellett médiaértékesítési szempontból is életképes vállalkozás lehet a magyarországi intézmények különböző szempontú rangsorolása.

A 2006 óta a HVG-vel való együttműködésben megjelenő Diploma különszám a Felvi-rangsorokkal több tekintetben is kiemelkedik más felsőoktatási rangsorok közül, amit egyrészt az immár egy évtizedes, szisztematikusan építkező szakmai munkának, másrészt a közreműködő kutatók és szakértők felsőoktatás iránti elkötelezettségének köszönhet.

2007-től saját szempontú Felvi-rangsorok állíthatók össze a www.felvi.hu szolgáltatásaként működő interaktív online felvi-rangsorok segítségével. 2008 óta az MKIK-Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet munkáltatói véleményekre alapuló rangsorai is részét képezik a Felvi-rangsornak. 2009-ben a Felvételi tájoló pedig ismét önállóan is megjelennek egyes speciális Felvi-rangsorok az Educatio Nonprofit Kft. című kiadványában.

2010-ben elérkezett az ideje a felsőoktatási rangsorok újragondolásának. A Felsőoktatási MŰHELY periodika Egyetemi, főiskolai rangsorok című tematikus számában összegezve olvashatók az elmúlt 10 év rangsorkutatásának tapasztalatai és a főbb gondolatok a folytatás lehetőségéről.

Ennek egyik iránya a diploMánia, az Educatio és az Universitas Press közös műsorsorozata, melyben közérthető és színes szakértői beszélgetésekkel, riportokkal, kisfilmekkel mutatják a legfontosabb felsőoktatási rangsorokat, értelmezésük lehetőségeit. Felsőoktatási szereplők - egyetemi vezetők, munkaerő-piaci szakértők, felsőoktatás-kutatók és hallgatók - mondják el véleményüket képzésről, színvonalról, intézmény és szakválasztásról és a diplomaszerzést követő elhelyezkedési esélyekről.

A Felvi-rangsorok kutatási program 2010-ben új elemmel is kiegészül: az Universitas Press szakértői panel vizsgálatot végez. A közösségi szolgáltatást kínáló intézmények, köztük az egyetemek-főiskolák teljesítményének értékelésekor is több helyütt alkalmazott forma egy olyan közösség véleményalkotásának megszervezése és elemzése, amelynek tagjait nem valamilyen képviseleti-delegálási rendszer szerint, hanem a személyes tekintély és ítélőképesség kiválasztási elve alapján kérik fel. I2010 tavaszán150-200 professzor, tudós, gazdasági és társadalmi döntéshozó/szakember, értelmiségi személyiség megkérdezésére kerül sor. A felkérés kifejezetten személyes alapon zajlik, semmiféle szervezeti vagy intézményi reprezentáció nem jelenik meg mintaalkotási tényezőként. Ugyanakkor az évente ismétlődő megkeresések során nyilvánvalóan kellően sokrétűvé válik a megkeresettek összetétele: a tervek szerint a panel tagjai 50 fős egységekben cserélődnek majd, hogy kiegyensúlyozhatóvá váljon a véleményalkotás esetlegessége. Az első vélemények összegzései várhatóan 2010 szeptemberétől bővítik új elemzésekkel a Felvi-rangsorokat.

A Felvi-rangsorok egyedülállóak, mert:

  1. Közel száz szempont együttes érvényesítésével a leghitelesebb és legsokoldalúbb hazai felsőoktatási rangsor.
  2. Minden képzésterület és intézmény szerepel a rangsorolási listákon.
  3. Tíz éves összehasonlító elemzésekre épülve hosszú idősoros rangsorokat tartalmaz.
  4. Az interneten állandóan elérhető online felvi-rangsorok lehetőséget adnak bárkinek saját szempontjain alapuló rangsorkészítésre (privát rangsor) is.

 

A Felvi-rangsorok fontosabb rangsorképző elemei:

 

A Felvi-rangsorok kidolgozásában közreműködő szakmai műhelyek: