felvi.hu


Diplomásaink nemzetközi mérlegen

2008.02.19

Romlik vagy javul a diplomások munkaerő-piaci helyzete? Erre keresi a választ az OECD oktatási igazgatósága éves körképében. A magyarországi helyzetet elemezve megállapítják, hogy bár egyre több a diplomás, arányuk mégis az OECD-átlag alatt van. Kiemelkedik hazánk viszont a jövedelmek tekintetében: a diplomások jövedelmi előnye a középfokú végzettséggel rendelkezőkkel szemben nálunk a legmagasabb a tagországok körében.

Az OECD Oktatási Igazgatósága nagy figyelmet fordít a tagállamok oktatási rendszerének, az oktatás gazdasági, munkaerő-piaci kapcsolatainak leírására alkalmas mennyiségi és minőségi mutatók kidolgozására. A nemzetközi összehasonlításra és az egyes országok oktatási rendszerének leírására is alkalmas adatokat és elemzéseket évente az Oktatási körkép (Education at a Glance) című kiadványban hozzák nyilvánosságra.

A 2007-es Oktatási körkép a makrofolyamatok vázolása mellett elsősorban arra keresi a választ, hogy a diplomás munkaerő-kínálat gyors növekedése, amely a felsőoktatásban részt vevők számának folyamatos bővüléséből fakad, milyen hatásokat fejt ki a diplomák munkaerő-piaci értékére, a felsőoktatásban szerzett tudás piaci értékesíthetőségére - romlik vagy javul a diplomások munkaerő-piaci helyzete?

Magyarországon a felsőoktatásban diplomát szerzettek aránya a bővülés ellenére még mindig az OECD átlaga alatt van. A 25-64 év közötti magyar népességben a diplomások aránya 17 százalék, az OECD országokban ugyanezen arány 7 és 27 százalék között mozog, átlagosan 26 százalék. Az elmaradás különösen az idősebb népesség jellemzőiből következik, az 55-64 éves magyar lakosságnak mindössze 15 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel. Az OECD szakemberei a magyar diplomások arányának gyors növekedését várják.

A magyarországi képzési struktúra egyik sajátossága a természettudományi képzésben részt vevők alacsony száma. Míg az ezen a területen listavezető OECD-országokban (Ausztrália, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Írország, Koreai Köztáraság, Új-Zéland) a természettudományi diplomával rendelkező munkavállalók aránya 2,2, addig nálunk mindössze 0,7 százalék. Ez az arány még így is komoly növekedést jelent a korábbi generációkhoz képest.

Az Oktatási körkép fontos eleme a diplomás jövedelmek kérdésének, a diplomások munkaerő-piaci esélyeinek elemzése. Általános megállapítás, hogy a diplomások számának emelkedése nem rontotta számottevően azok munkaerő-piaci érvényesülési esélyeit, elhelyezkedési lehetőségeit és bérelőnyüket. Magyarország kiemelkedik ebben a tekintetben: a 30-44 év közötti, egyetemi szintű diplomával rendelkezők jövedelmi előnye a középfokú végzettséggel rendelkezőkkel szemben 125 százalék, ez a legmagasabb érték az OECD-országok körében. A jövedelmi előny további vizsgálata során kiderül, hogy a többi országhoz hasonlóan Magyarországon is a férfiak előnye lényegesen nagyobb a nőkénél. A diplomás férfiak jövedelme 153 százalékkal haladja meg a középfokú végzettségű férfiakét, míg ugyanez az arány a nők esetében csak 88 százalék.

Valamennyi OECD-országra igaz, hogy a diplomásokat kevésbé fenyegeti a munkanélküliség, mint az alacsonyabb képzettségi fokozattal rendelkezőket. A kínálat bővülésével az előnyök köre és mértéke némileg csökkent, a felsőoktatás bővülése azonban nem járt együtt annak elértéktelenedésével.

2005-ben több mint 2,7 millió hallgató folytatta tanulmányait állampolgársága szerinti országon kívül. Az egyre inkább nemzetközivé váló felsőoktatás miatt kiemelkedő figyelmet kell fordítani az adott országokban tanuló külföldi hallgatókra és - a másik oldalon - a tanulmányaikat külföldön folytatókra. Magyarország inkább célország, mint kibocsátó - a Magyarországra érkező külföldi diákok száma közel kétszerese a külföldön tanuló magyarokénak. A külföldi hallgatók által leginkább preferált szakképzési terület az egészségügy és a szociális gondozás - közel egynegyedük ezen képzésekben vesz részt. A hallgatók többsége a szomszédos országokból, Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából érkezik hozzánk, a magyar diákok által leginkább kedvelt országok közé az OECD adatai szerint Németország, Ausztria és az Egyesült Államok tartozik.

Forrás:
Oktatási körkép 2007 - Az OECD összefoglalása Magyarországról
Education at a Glance 2007