felvi.hu


Növekszik az e-felvételi népszerűsége

2008.06.26

 

Negyedik éve adott a lehetőség, hogy a felsőoktatásba felvételizők jelentkezésüket az interneten keresztül, online módon adják be. A tavalyi évhez képest idén is növekedett az online eljárást igénybe vevők aránya - 2007-ben a jelentkezők egytizede, idén közel 13 százalékuk választotta az e-felvételit.

Az online jelentkezők körében idén is a fiúk vannak többségben, 55,4 százalékuk közülük kerül ki. Akárcsak tavaly, idén is inkább az idősebb jelentkezők használták az internetet az eljárás során. Az 1985 előtt született felvételizők közel egyötöde online módon nyújtotta be jelentkezési lapját, a legfiatalabb korcsoportokban ez az arány ugyanakkor a 10 százalékot is alig éri el.

A kibocsátó középiskola típusát vizsgálva is érdekes összefüggésre bukkanhatunk: a technikumot végzettek aránya magas, a dolgozók középiskolájából érkezőké valamivel alacsonyabb, de ugyancsak nagy számban éltek az online jelentkezés lehetőségével.
Lakóhely tekintetében azt tapasztalhatjuk, hogy a fővárosiak túlsúlya mellett a községekben élő felvételizők az átlagosnál alacsonyabb arányban választották az interneten keresztül történő jelentkezést.

1. ábra Jelentkezés módja településtípusonként

Az e-felvételi tehát idén is az idősebb korosztály körében népszerűbb, ezzel összhangban a képzési szintek közül is a mesterképzés az, ahová a legnagyobb az ily módon jelentkezők aránya - minden harmadik mesterképzésbe jelentkező az internetes eljárást vette igénybe.

Nem okozhat meglepetést az sem, hogy a tagozatok tekintetében is élesek a különbségek: nappalira csak mintegy 10, a többi tagozatra viszont húsz százalék körüli az online jelentkezések aránya.

2. ábra Jelentkezés módja munkarendenként

A képzési területek között egyértelműen az informatika vezet: ezekre a szakokra jelentkezők közel egynegyede választotta az e-felvételit; a sorban második műszaki képzésterület jelentkezői között 15 százalékos az arány.

3. ábra Jelentkezés módja képzésterületenként

Továbbra is nyitott kérdés, mi állhat a komoly eltérések hátterében. Egyes felmérések szerint az e-felvételi lehetőségét a jelentkezők döntő többsége ismeri. Az eljárási mód elvetésének hátterében állhat, hogy sokan általánosságban nem tartják megbízhatónak az online ügyintézéseket, vagy éppen a gyakorlat hiánya miatt ódzkodnak azok igénybevételétől.

Elképzelhetőek technikai akadályok (internet-hozzáférés hiánya, banki ügyintézési nehézségek), amit részben igazol, hogy a kisebb településen élők - ahol az internet-hozzáférés alacsonyabb - kisebb arányban éltek a lehetőséggel. Ez utóbbi magyarázó oknak viszont ellentmond, hogy a legintenzívebb internethasználó 18-19 évesek döntően a papíralapú jelentkezést választják.

A középiskolások körében végzett ez irányú kutatások azt mutatják, hogy a sok esetben tanárokkal vagy osztálytársakkal közös adatlap kitöltésnél természetesebbnek tűnik a nyomtatott változat használata. Nem zárható ki azonban annak a lehetősége sem, hogy a papíralapú jelentkezési lap benyújtása sokak számára még mindig egyenlő "a" jelentkezéssel, a feltehetően egy életre szóló, felelős döntés meghozatalával.