felvi.hu


Kik érkezhetnek Pécsre?


Az ország legnépszerűbb vidéki egyetemének vonzáskörzet szerinti vizsgálata

2006-ban összesen 10 120 jelentkező adta be a felvételi lapját a Pécsi Tudományegyetem pécsi székhelyű karaira, ami alig kevesebb, mint előző évben (1). Ez különösen figyelemre méltó, ha számításba vesszük, hogy míg az idén átlagosan több mint 10 százalékos csökkenéssel számolhatunk, addig a PTE-n belül a csökkenés csak 5 százalék körüli volt a jelentkezők között.

Régiók és megyék

A jelentkezők regionális megoszlásában apró változások figyelhetők meg előző évhez képest. Némileg csökkent a Közép-Magyarországról jelentkezők aránya, míg növekedett a Dél-Dunántúlról érkezőké. Szintén növekedett a Nyugat-Dunántúlról jelentkezők aránya és jelentősebb csökkenést tapasztaltunk az Észak-Magyarországról érkezők arányában. Mindez a népszerűség általános szintjének növekedése mellett a távolabbról jövők érdeklődésének csökkenését is jelenti, ami részben a továbbtanulás szubjektív és objektív költségeinek növekedésével is magyarázható, amelyet vélhetően sokan lakóhelyükhöz közelebb eső intézmény választásával próbálnak majd ellensúlyozni.

A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma régiók szerint
Régió Jelentkezők száma Százalék
Közép-Magyarország
1046
10,3
Közép-Dunántúl
1005
9,9
Nyugat-Dunántúl
1447
14,3
Dél-Dunántúl
5143
50,8
Észak-Magyarország
173
1,7
Észak-Alföld
258
2,5
Dél-Alföld
808
8,0
Válaszhiány
240
2,4
Összesen
10 120
100,0

A megyék szerinti megoszlást idén is érdemes megvizsgálnunk, hiszen az egyetem vonzáskörzete túlterjed a régióhatárokon. Baranya adja a PTE-re jelentkezők 29 százalékát, ez közel egy százalékponttal magasabb, mint előző évben. Jelentős bázist képez még Somogy, Tolna és Zala megye, amely megyékből szintén némileg nagyobb érdeklődés tapasztalható Pécs "irányában", mint előző évben. A fővárosból korábbi években ugyan nagyobb arányban jelentkeztek, de - különösen a többi vidéki felsőoktatási intézményhez képest - idén is szép számmal akad jelentkező.

A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma megyék szerint
Megye Jelentkezők száma Százalék
Budapest
667
6,6
Baranya
2929
28,9
Bács-Kiskun
481
4,8
Békés
118
1,2
Borsod-Abaúj-Zemplén
82
0,8
Csongrád
209
2,1
Fejér
516
5,1
Győr-Moson-Sopron
212
2,1
Hajdú-Bihar
87
0,9
Heves
42
0,4
Komárom-Esztergom
125
1,2
Nógrád
49
0,5
Pest (Budapest nélkül)
379
3,7
Somogy
1224
12,1
Szabolcs-Szatmár-Bereg
64
0,6
Jász-Nagykun-Szolnok
107
1,1
Tolna
990
9,8
Vas
423
4,2
Veszprém
364
3,6
Zala
812
8,0
Válaszhiány
240
2,4
Összesen
10 120
100,0

 

A Pécsi Tudományegyetem vonzáskörzet szerinti vizsgálatát az előző évekhez hasonlóan három vonzáskörzet-kategória szerint végeztük. Az első, területileg legszűkebb kategóriát Pécs és a Pécsi kistérség alkotta. A második körzetbe a Pécsi kistérség kivételével Baranya és a szomszédos Tolna, valamint Somogy megyék tartoztak, vagyis ez a kategória azonos volt a Dél-Dunántúli régióval. Végül a legszélesebb területi kategóriát a "többi országrész" képezte. Kiemelendő ugyanakkor, hogy Zala megyéből az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődés volt tapasztalható a PTE irányában, hiszen idén eléri a nyolc százalékot is az innen jelentkezők aránya, ám mégsem soroltuk be ezt a megyét a második kategóriába, részben azért, hogy az előző években alkalmazott besorolással összehasonlíthatóvá váljanak az adataink.

Az egyetem vonzáskörzet szerinti vizsgálata azt mutatja, hogy míg a Pécsi kistérség részaránya nem változott, addig tavalyhoz képest kis mértékben eltolódtak az arányok a környező megyék és a többi országrész között. Közvetlenül Pécsről és a Pécsi kistérségből jelentkezett az összes ide jelentkező 18 százaléka. A vonzáskörzetből, vagyis a Dél-Dunántúli régióból két százalékponttal többen jelentkeztek, mint tavaly, az ő arányuk összesen 34 százalék, a többi országrészből pedig 2006-ban 48 százalék érkezett. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne továbbra is nagyon népszerű a Pécsi Tudományegyetem a távolabbi országrészekben élők körében.

2002 és 2006 között vizsgálva a három vonzáskörzet-csoport százalékos eloszlását, láthatjuk, hogy a pécsiek részaránya valamelyest csökkenő tendenciát mutat 2002 és 2005 között, ugyanakkor 2006-ban újra némi növekedés látható. A dél-dunántúli jelentkezők aránya ezzel szemben növekvő a vizsgált öt év alatt. A többi országrészből jelentkezők részaránya szintén kismértékben csökkenő, bár ebben a folyamatban 2005 kiugró értéket jelent.

 

Kari népszerűség

A felvételizők kar szerinti népszerűségi listáján első helyen a Bölcsészettudományi Kar áll valamennyi vonzáskörzet-csoportban. A BTK-ra idén a Pécsi kistérségből érkezők közül jelentkeztek a legkevesebben a három csoportból, míg tavaly a legtávolabbról jelentkezők között volt a legkevésbé népszerű. A második legnépszerűbb kar a Pécsi kistérség csoportjában a Közgazdaságtudományi Kar, amelyet szorosan a Pollack Mihály Műszaki Kar követ. A Dél-Dunántúli régióból érkezők között a PMMK áll a második helyen, amelyet szinte holtversenyben a Közgazdaságtudományi Kar és a TTK követ.

A legtávolabbi országrészekből érkezők csoportján belül idén az Egészségügyi Főiskolai Kar a második legnépszerűbb, a harmadik helyen pedig a Pollack Mihály Műszaki Kar és az Állam- és Jogtudományi Kar áll, szintén holtversenyben. Az előző évhez képest mindenképpen újdonságnak számít az az elmozdulás, amely a népszerűségi lista második helyén történt, hiszen itt 2005-ben mindhárom vonzáskörzet-csoportban a Pollack Mihály Műszaki Kar állt. Szintén érdekes lehet, hogy tavalyhoz képest az Állam- és Jogtudományi Kar népszerűsége 4 százalékponttal nőtt a távoli területekről érkezők csoportján belül.

A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma karok szerint
(esetszámok és oszlopszázalék) *
  Pécsi kistérség Baranya, Somogy, Tolna Többi országrész
Jelentkezők száma (fő Százalék Jelentkezők száma (fő Százalék Jelentkezők száma (fő Százalék
PTE-ÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
165
9,1
340
10,2
629
13,3
PTE-BTK
Bölcsészettudományi Kar
392
21,6
801
24,1
1078
22,8
PTE-KTK
Közgazdaságtudományi Kar
294
16,2
411
12,4
369
7,8
PTE-PMMK
Pollack Mihály Műszaki Kar
288
15,9
538
16,2
626
13,2
PTE-TTK
Természettudományi Kar
213
11,7
420
12,6
427
9,0
PTE-ÁOK
Általános Orvostudományi Kar
91
5,0
140
4,2
181
3,8
PTE-EFK
Egészségügyi Főiskolai Kar
171
9,4
375
11,3
779
16,4
PTE-MK
Mûvészeti Kar
27
1,5
50
1,5
125
2,6
PTE-FEEK
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
175
9,6
252
7,6
523
11,0
Összesen
1816
100,0
3327
100,0
4737
100,0

* Az egyes egyetemek elemzésekor kihagyjuk az egyetem azon karait, amelyek nem az anyaintézmény településén találhatók.

A vonzáskörzet-csoport és a választott egyetemi kar összefüggését vizsgálhatjuk az "ellenkező irányból" is, ekkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egyes karokon belül melyik lakóhelyi csoport mekkora részarányban szerepel. A legtávolabbi országrészekből jelentkezők dominálnak a Művészeti Karon, az Egészségügyi Főiskolai Karon, az Állam- és Jogtudományi Karon és a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar esetében. A dél-dunántúliak különösen a természettudományi, közgazdaságtudományi és a műszaki karokon felülreprezentáltak. Végül a pécsiek elsősorban a Közgazdaságtudományi Karon meghatározóak, de felülreprezentáltak még az Általános Orvostudományi Karon, Természettudományi Karon és a Pollack Mihály Műszaki Karon is.

A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma karok szerint
(sorszázalék)
  Pécsi kistérség
Baranya, Somogy, Tolna Többi országrész Összesen
PTE-ÁJK
Állam- és Jogtudományi Kar
14,6
30,0
55,5
100,0
PTE-BTK
Bölcsészettudományi Kar
17,3
35,3
47,5
100,0
PTE-KTK
Közgazdaságtudományi Kar
27,4
38,3
34,4
100,0
PTE-PMMK
Pollack Mihály Műszaki Kar
19,8
37,1
43,1
100,0
PTE-TTK
Természettudományi Kar
20,1
39,6
40,3
100,0
PTE-ÁOK
Általános Orvostudományi Kar
22,1
34,0
43,9
100,0
PTE-EFK
Egészségügyi Főiskolai Kar
12,9
28,3
58,8
100,0
PTE-MK
Mûvészeti Kar
13,4
24,8
61,9
100,0
PTE-FEEK
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
18,4
26,5
55,1
100,0
Összesen
18,4
33,7
47,9
100,0

 

Képzési formák népszerűsége

A választott képzési forma szerinti megoszlás azt mutatja, hogy idén is messze az alapképzésre jelentkeztek legtöbben. Ezt a képzési formát most is a pécsiek és a dél-dunántúliak választották különösen sokan, de tavalyhoz képest a távolabbról jövők között nőtt az alapképzésre jelentkezők részaránya. Összességében diplomás képzésre és kiegészítő alapképzésre idén kevesebben jelentkeztek, mint tavaly, ezzel szemben felsőfokú szakképzésre idén több volt a jelentkező. A diplomás képzésre és a kiegészítő alapképzésre a legtávolabbról jövők közül nagyobb arányban jelentkeztek, míg a felsőfokú szakképzés a két közeli vonzáskörzet-csoportban volt népszerűbb.

A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma képzési forma szerint
  Pécsi kistérség Baranya, Somogy, Tolna Többi országrész
Jelentkezők száma (fő) Százalék Jelentkezők száma (fő) Százalék Jelentkezők száma (fő) Százalék
Alapképzés
1444
79,5
2636
79,2
3135
66,2
Kiegészítő alapképzés
106
5,8
214
6,4
834
17,6
Felsőfokú szakképzés
165
9,1
256
7,7
239
5,0
Diplomás képzés
101
5,6
221
6,6
529
11,2
Összesen
1816
100,0
3327
100,0
4737
100,0

Szintén érdekes, hogy milyen képet mutat a tagozatok közötti választás. A nappali tagozatot választók aránya összegyetemi szinten megegyezik a tavalyival (61 százalék). Azonban, míg pécsiek és dél-dunántúliak csoportjában egyértelműen a nappali tagozat meghatározó (több mint 70 százalékuk választotta ezt a tagozatot), addig a többi országrészből jelentkezők körében a választott nappali és levelező tagozat aránya hozzávetőlegesen megegyezik, vagyis fele-fele arányban döntöttek egyik vagy másik mellett. Az egyes csoportokon belüli arányokban 2005-höz képest nem tapasztaltunk lényeges elmozdulást.

A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma tagozat szerint
  Pécsi kistérség Baranya, Somogy, Tolna Többi országrész
Jelentkezők száma (fő) Százalék Jelentkezők száma (fő) Százalék Jelentkezők száma (fő) Százalék
Nappali
1308
72,0
2355
70,8
2380
50,2
Levelező
508
28,0
972
29,2
2357
49,8
Összesen
1816
100,0
3327
100,0
4737
100,0

 

Életkor szerint

A felvételi jelentkezési lapok arra is lehetőséget adnak, hogy megvizsgáljuk a születési év, illetve az érettségi éve és a területi kategóriák összefüggéseit. Az adatok szerint a Pécsi Tudományegyetemre a Pécsi kistérségből és a dél-dunántúli három megyéből jelentkezők között felülreprezentált volt legfiatalabb korosztály, vagyis az 1987 és 1988-ban születettek, valamint a következő korcsoport az 1984 és 1986 születettek. A távolabbi országrészből jelentkezők között viszont az ennél idősebb korcsoportokba tartozók voltak jelen nagyobb részarányban.

Az érettségi éve szerinti összehasonlítás ugyanezt a "mintázatot" emelte ki: a 2004 és 2006 között érettségizettek a két közeli vonzáskörzet-csoportban voltak jelen nagyobb arányban, míg az ennél korábban érettségizettek viszont a távolabbról érkezők körében.

A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma a születés éve szerint
  Pécsi kistérség Baranya, Somogy, Tolna Többi országrész
  Jelentkezők száma (fő) Százalék Jelentkezők száma (fő) Százalék Jelentkezők száma (fő) Százalék
1987 és utána
726
70,0
1390
41,8
1457
30,8
1984-1986
477
26,3
937
28,2
966
20,4
1979-1983
262
14,4
480
14,4
960
20,3
1971-1978
226
12,4
350
10,5
846
17,9
1964-1970
92
5,1
109
3,3
340
7,2
1964 előtt
33
1,8
61
1,8
168
3,5
Összesen
1816
100,0
3327
100,0
4737
100,0

 

A Pécsi Tudományegyetemre jelentkezők száma az érettségi éve szerint
  Pécsi kistérség Baranya, Somogy, Tolna Többi országrész
  Jelentkezők száma (fő) Százalék Jelentkezők száma (fő) Százalék Jelentkezők száma (fő) Százalék
2006
709
40,3
1366
41,9
1387
30,1
2005
225
12,8
457
14,0
447
9,7
2004
152
8,6
280
8,6
316
6,8
2001-2003
241
13,7
451
13,8
710
15,4
1996-2000
191
10,9
365
11,2
797
17,3
1996 előtt
240
13,7
338
10,4
958
20,8
Összesen
1758
100,0
3257
100,0
4615
100,0

(1) Az adatok 99 százalékos feldolgozottsága alapján

2006. július