felvi.hu


Feljövőben a műszaki és informatikai alapszakok

2007.04.17

Gyorsjelentés 2007 népszerű bachelor szakokról

A tavalyi év népszerű alapszakjainak listájához képest az idei éviben a hasonlóságok mellett több jelentős különbség is kirajzolódik. Fontos változás, hogy 2007-ben a gazdaságtudományi képzési területhez tartozó szakok mellett már a műszaki szakok is nagy számban képviseltetik magukat az első húsz népszerű alapszak között. Az összes jelentkezést figyelembe véve az első három helyen továbbra is a gazdálkodás és menedzsment, a kommunikáció és médiatudomány, valamint a turizmus és vendéglátás alapszakok állnak.

Az idei évben is sokan éltek azzal a lehetőséggel, hogy több helyre adták be jelentkezési lapjukat. Jól lehet az érdemi összehasonlítás alapját képező hivatalos statisztikák az első helyes jelentkezéseket veszik csak figyelembe, azonban érdemes mégis megnézni az "összes" jelentkezés alapján kialakuló szakterületi, illetve szakos sorrendeket. Igaz, a második, harmadik, negyedik stb. helyen megjelölt szaknak, intézménynek más a "súlya" a jelentkező döntésében, de mégis kifejez egyfajta érdeklődést. Természetesen figyelembe kell vennünk, hogy bizonyos szakok, szakterületek eleve helyzeti előnybe kerülnek ebben az összehasonlításban (pl. gazdálkodás és menedzsment, kommunikáció), mivel nagyon sok intézményben oktatják, így egy jelentkező akár hat, hét, sőt akár húszszor is jelölheti ezt a szakot; más szakok (pl. orvosi, jogász, bűnügyi) meg hátrányba kerülnek, mivel viszonylag kevés helyen folyik az oktatásuk.

A korábbi, 2006-os évvel összehasonlítva a legnépszerűbb alapszakok listáját, e szerint az idei évben jóval kevesebb képzési terület közül kerültek ki a népszerűbb alapszakok. Míg tavaly összesen 7 képzési terület képviseltette magát a legnépszerűbb BA szakok között, addig 2007-ben már csak 5 képzési terület szakjai kerültek fel a húszas listára. A gazdaságtudományi és a bölcsésztudományi képzési terület 5-5 alapszakkal, a műszaki 4, a társadalomtudományi 3, az informatikai és az orvos- és egészségtudományi terület pedig 1-1 alapszakkal képviselteti magát. A nagyobb képzési területek közül az agrár, jogi és igazgatási, a pedagógus, valamint a természettudományi szakok egyike sem került a legnépszerűbb húsz szak közé.

Agazdaságtudományi képzési területhez tartozó szakok népszerűsége ebben az évben is töretlen. Az első húsz alapszak közül öt tartozik a gazdasági területhez. 2007-ben az első helyezett gazdálkodás és menedzsment alapszakra összesen 14 792 jelentkezés érkezett, míg 2006-ban 15 167. A turizmus és vendéglátás szak, hasonlóan a tavalyi évhez, továbbra is népszerű a felvételizők körében. Az alapszak az idén az összes jelentkezést figyelembe véve, 9545 jelentkezéssel a második helyen végzett. Mindkét szak esetében kevesebb volt ugyan az összes jelentkezések száma, mint 2006-ban, de ez a csökkenés nem számottevő. A kereskedelem és marketing a 4. helyen, a pénzügy és számvitel a 6. helyen, a nemzetközi gazdálkodás pedig a 9. helyen képviselteti magát.

Abölcsésztudományi képzési területhez tartozó alapszakok közül a legnagyobb visszaesés a szabad bölcselet szak (13. hely) esetében történt. Míg a tavalyi évben összesen 5900 jelentkezés érkezett erre a szakra, addig az idén már csak 3562. A bölcsészettudományi területhez tartozó legnépszerűbb szak továbbra is az andragógia (7. hely) maradt. A pszichológia (12. hely), a történelem (17. hely) és a magyar (20. hely) szakokra történő jelentkezések száma csökkenőben van, de még mindig népszerűek a felvételizők körében.

Az első húsz népszerű alapszak esetében aműszaki képzési területhez tartozó bachelor szakok száma 4-re növekedett. Mindegyik szak esetében növekedett a jelentkezések száma, ami figyelembe véve az összes jelentkezés közel 25 százalékos csökkenését, igen jelentősnek tekinthető. A gépészmérnöki szakra (8. hely) a tavalyi évhez képest 10 százalékkal több, összesen 5260 jelentkezést adtak be a felvételizők. A legnagyobb áttörés a műszaki menedzser (10. hely) szakra történő jelentkezések számánál volt. Míg 2006-ban összesen 2168, addig idén majdnem kétszer több, összesen 4045 jelentkezés érkezett. A villamosmérnökire (14. hely) 3559, az építőmérnöki alapszakra (18. hely) pedig 2863 jelentkezés volt összesen.

Atársadalomtudományi képzési területhez tartozó kommunikáció és médiatudomány alapszak továbbra is nagyon népszerű, az idei évben az előkelő harmadik helyen végzett. Igaz, a 2006-ban még a második helyen állt, de az idén már majdnem 25 százalékkal kevesebb az összes jelentkezések száma: míg 2006-ban összesen 10 802 volt , addig 2007-ben már csak 8195. A társadalomtudományi területhez tartozó alapszakok közül még a nemzetközi tanulmányok (11. hely) és a szociális munka (19. hely) szakok népszerűek a felvételizők körében.

Azinformatikai képzési területhez tartozó alapszakok közül kettő képviselteti magát az első húsz népszerű alapszak között. A mérnök informatikus (5. hely) szakra az idei évben közel ugyanannyi volt a jelentkezések száma, mint a tavaly, sőt az alapképzések nappali tagozatára többen jelentkeztek, mint 2006-ban. Ugyanakkor a programtervező informatikus (16. hely) szakra történő jelentkezések száma növekedett. Míg tavaly 2888, az idén összesen 3116 jelentkezés történt erre a szakra.

A népszerű bachelor szakok között azorvos- és egészségtudományi képzési terület is képviselteti magát. Az ápolás és betegellátás (15. hely) a tavalyi évben is népszerű volt a felvételizők körében. Igaz, a jelentkezések száma összességében csökkent, de az alapképzés nappali tagozatára történő jelentkezések száma 2007-ben 2847-re emelkedett.

A legnépszerűbb természettudományi szak: a biológia

A természettudományi szakok közül a biológia végzett messze a legjobb helyen. A szakra összesen 2529 jelentkezés történt, ezzel az eredménnyel éppen lemaradt a húsz népszerű szak listájáról, jelenleg a 22. helyen áll. Hasonlóan jó eredmény, hogy a biológia alapképzések nappali tagozataira összesen 2333 jelentkezés történt. Ezek az eredmények elegendőek voltak, hogy a szak a tavalyi helyéhez képest egy helyezéssel előbbre kerüljön.

A képzési területek szerinti összehasonlítások egyik évben sem lehetnek teljesen pontosak, mivel néhány szak (olykor éppen kifejezetten népszerű szak) besorolása ebben a tekintetben többször változott az utóbbi években. Ilyen volt pl. a kommunikáció szak vagy a mérnök informatikus szak. Utóbbi ráadásul a műszakiból egy új, mindössze második éve létező képzési terület, az informatikai alá lett besorolva - így a műszaki és az informatikai szakok jelentkezési mutatóit együtt (is) érdemes figyelembe venni.

Az egyes alapszakokra jelentkezések száma összesen, valamint az alapképzések nappali tagozatára jelentkezések száma, 2006-2007.

2006. 2007.
Alapszak Összesen AN Összesen AN
1.
gazdálkodási és menedzsment
15 167
11 612
14 792
10 969
2.
turizmus-vendéglátás
9781
8061
9545
7757
3.
kommunikáció és médiatudomány
10 802
8818
8195
6534
4.
kereskedelem és marketing
9314
7377
8172
6322
5.
mérnök informatikus
6781
5719
6721
5785
6.
pénzügy és számvitel
6108
4588
6144
4769
7.
andragógia
6658
4590
5943
4171
8.
gépészmérnöki
4840
3833
5260
4240
9.
nemzetközi gazdálkodás
4570
4022
4621
4025
10.
műszaki menedzser
2168
1559
4045
3133
11.
nemzetközi tanulmányok
4029
3438
3832
3141
12.
pszichológia
4209
3169
3747
2952
13.
szabad bölcsészet
5900
5451
3562
3097
14.
villamosmérnöki
3277
2660
3559
2956
15.
ápolás és betegellátás
3786
2715
3399
2847
16.
programtervező informatikus
2888
2411
3116
2682
17.
történelem
4374
3854
3067
2652
18.
építőmérnöki
2570
2143
2863
2477
19.
szociális munka
3400
1794
2855
1737
20.
magyar
3422
2982
2791
2489

Forrás: OFIK, 2007. évi adatok 2007. április 13-ai feldolgozottság alapján. Az egységes, osztatlan szakok nem szerepelnek az elemzésben.