Feladat megnevezése
A felsőoktatási intézmény az általuk kezelt üres oklevél, oklevélmelléklet formanyomtatványokat, továbbá a már kiállított és átadott okleveleket, oklevélmellékleteket meghatározott
esetekben érvényteleníti. Az érvénytelen oklevél, oklevélmelléklet, illetve formanyomtatvány adatait a minisztérium hivatalos lapjában (Oktatási és Kulturális Közlöny), valamint az
Oktatási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapján közzé kell tenni.

Az eljárás alapjául szolgáló jogszabályok:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52/A. §. 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Kormányrendelet 48. § (1)-(12) bekezdés.

Kérjük a felhasználót, hogy amennyiben a kereső használatával kapcsolatban bármilyen kérdése, felvetése van, az adott bejelentő felsőoktatási intézményt szíveskedjen felkeresni.
Az intézmények elérhetőségeit ezen a linken tekintheti meg. Az Oktatási Hivatal az ervenytelen-okirat@oh.gov.hu e-mail címen érhető el.
Az ÉOF használatához készített Útmutatót ezen a linken tekintheti meg.

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a felsőoktatási intézmény – a személyiségi jogok védelmére tekintettel – kizárólag általános jellegű tájékoztatást adhat az alkalmazás használatáról.
Konkrét találathoz kapcsolódó kérdés esetén a felsőoktatási intézmény csak az adott formanyomtatvány cikkszám és a nyomdai sorszám együttes érvénytelenségét erősítheti meg.
További ügyintézésre kizárólag az okirat tulajdonosa jogosult.
 

Pontos keresés okirat azonosítók alapján

Cikkszáma
Nyomdai sorszáma

Bővebb keresés

Bejelentő intézmény neve
Nyomtatvány típusa
Kiállító intézmény neve
Intézményi sorszám
Érvénytelen. dátuma
Érvénytelenítés oka
 
A keresés nem eredményezett találatot.
A találatok száma több, mint 50. Kérjük, pontosítsa a keresési feltételeket!
Találatok száma: