felvi.hu


Mesterképzés


A mesterképzésben van lehetőség a specializálódásra, a mélyebb szakmai tudás megszerzésére. A rendszer rugalmas, a legtöbb alapszak megszerzése után nagy mozgásteret enged az addig végzett tanulmányoktól távolabb eső képzések elvégzéséhez.  

Az egyes mesterszakokra több irányból is be lehet lépni: az elvégzett alapszakkal azonos vagy attól eltérő területen is folytathatók a tanulmányok. Természetesen, bizonyos határok között, például anglisztika alapszakról nem lehet mérnöki mesterszakra menni.

Alapszak után rugalmasan lehet váltani

A bolognai szisztéma nagy előnye, hogy sokkal több képzési útvonal lehetőséget biztosít, mint a korábbi rendszer. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az első diploma elég nagy szabadságot biztosít a későbbi továbbtanulásra. Az elvégzett alapszakról elérhető mesterszakokat két nagy csoportba lehet osztani a beszámítás alapján:

1. a teljes kreditértéken való beszámítás azt jelenti, hogy a meghatározott oklevéllel rendelkező jelentkezők minden további nélkül felvehetők a mesterszakra. Az oklevelükben szereplő kreditmennyiség teljes mértékben feltétel nélkül figyelembe vehető a mesterképzési tanulmányaik során.

2. a kreditelismerésre akkor van szükség, ha a jelentkező nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, hanem olyan szakon végzett, amely csak további kreditek teljesítésével számíthatók be az adott mesterképzésben.

Az aktuális mesterképzéseket legegyszerűbben a Felvi Szakkeresőjével, a megfelelő szűrési feltételek beállításával lehet böngészni.