felvi.hu


Diplomás pályakövetés – kinek, miért jó

2009.06.04

A pályakövetés egyik kiemelt célja, hogy az egyetemen, főiskolán eltöltött évek alatt és után is segítse a karrier- és életpálya tervezést. Legfőképpen a felsőoktatás és a munkahely közötti átmeneti időszakban felmerülő kérdésekre igyekszik gyakorlatias és hasznos válaszokat adni.

A pályakövetés nagy előnye, hogy segítségével reális(abb) képet kapunk a munkaerőpiacról, a végzett hallgatók elhelyezkedési esélyeiről. Nem utolsósorban a felsőoktatási intézmények maguk is tanulhatnak a vizsgálatokból. Az eredmények az intézményeket arra ösztönözhetik, hogy képzéseikkel alkalmazkodjanak a munkaerőpiac igényeihez. A munkaerőpiac szereplői is tisztább képet kaphatnak arról, hogy egy adott szakon diplomázott fiataltól milyen tudást, képességeket várhatnak el.

Felvételizők, hallgatók

 

A diplomás pályakövetés az első lépés a munka világába. Nem árt már ideje korán a jövőre gondolni. Ideális esetben minden felvételizőnek tudnia kellene már a jelentkezésnél, hogy majdani diplomájával, hol, milyen esélyekkel tud elhelyezkedni. A főiskola, egyetem kiválasztásánál figyelembe kellene venni az ott végzett hallgatók véleményét és tapasztalatait. Az ilyen és ehhez hasonló információkhoz ma még nehezen lehet hozzájutni. A diplomás pályakövetés ebben segít majd. A diplomával rendelkezők karrierjének követése, és az abból származó információk a hallgatók, frissdiplomások és felvételizők számára is hasznos információkat nyújt majd.

A leggyakoribb szempontok, amelyek alapján a felvételizők egyetemet, vagy főiskolát választanak, az iskola hírneve, a képzés, munkahely presztízse, illetve a közvetlen környezet véleménye. A döntés így sem egyszerű. Azt tudják, hogy tovább akarnak tanulni. Van elképzelésük arról is, hogy mit. Abban biztosak, hogy olyan képesítést szeretnének kapni, amivel majd jól kereshetnek. De honnan lehet azt tudni, hogy melyik szakma lesz jövedelmező 4-5 év múlva? Ezek a leggyakoribb dilemmák, amivel a jelentkezőknek és a hallgatóknak szembe kell nézniük. A diplomás pályakövetés abban segít, hogy képet kapjanak arról, mire lesz jó egy adott intézmény diplomája a végzés után. Azt is megtudhatják, hogy egy-egy szakon a hallgatók mennyire voltak elégedettek a képzéssel, mennyire tudják használni a megszerzett tudást a munkájuk során.

A diplomás pályakövetés egy semmi mással nem pótolható információforrás lehet, ami nagy segítséget jelent mind a leendő, mind a jelenlegi hallgatók számára.

Intézmények, munkaerőpiac

 

Az egyetemek, főiskolák elsősorban marketing célokra használják a kutatások eredményeit. Hiszen, ha kiderül, hogy egy-egy szak végzettjei nagy arányban és jó pozícióban tudnak elhelyezkedni, az növeli az iskola hírnevét, vonzza a hallgatókat. De felmerülhet a kérdés, hogy mi történik akkor, ha épp az ellenkezője derül ki. Az első riadalmat az keltheti, hogy ha kiderül, hogy egy-egy képzési területről nehéz elhelyezkedni az majd azok megszüntetését okozhatja. Erről szó sincs. Igaz ugyan, hogy ha nyilvánosságot kap, hogy egy-egy szak diplomásai kevésbé keresettek a munkaerőpiacon, az egy idő után a jelentkezőszámra is kihat, ami előbb-utóbb a finanszírozást is átalakítja. Ez azonban korántsem jelenti szakok, intézmények megszűnését. Csupán szembesíti a vezetőket olyan problémákkal, amik máshogyan talán ki sem derülnének, lehetőséget adva nekik a változtatásra, hogy megoldásokat kereshessenek. A pályakövetéses vizsgálat során nem csupán az derülhet ki, hogy egy-egy képzésről könnyebb, vagy nehezebb az elhelyezkedés, hanem a miértre is választ kaphatunk. Azaz, hogy a végzettek azért nem kapnak állást, mert a tudásuk nem felel meg a munkáltató elvárásának, vagy, mert a piac eleve telítve van képzett szakemberekkel. Ezen tudás birtokában az intézményeknek lehetőségünk van megoldásokat keresni, például átalakíthatják a képzést, hogy jobban megfeleljen a munkáltatók igényeinek.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, illetve azon belül is a Társadalmi megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretében megvalósuló Diplomás Pályakövető Program hozzájárul ahhoz, hogy ez a szolgáltatás minél szélesebb körben elterjedjen a hazai egyetemek, főiskolák körében. A diplomás pályakövetés az első nagyobb lépés afelé, hogy közelítsenek egymás felé a felsőoktatás és a munkaerő-piaci igények. Javíthatja az intézmények versenyképességét, és nem utolsó sorban a hazai felsőoktatás minőségét.