felvi.hu


Az amerikai alumni szervezetek

2009.12.22

Akár százéves hagyománnyal bíró szervezetek, végzés utáni kötődés az intézményhez, adományok, karrierépítés, kapcsolati tőke; ezek mind-mind részei az amerikai felsőoktatásnak. Cikkünkben - szigorúan szubjektív döntés alapján - megvizsgáltuk a Harvard és a Yale egyetemek alumni szervezeteit.

„Nagyhírű iskola az elitnek, még nagyobb hírű titkos szövetség a legelitebbnek. Minden diák legnagyobb álma, hogy bekerülhessen a Koponyák közé. Akiknek sikerül azoknak sínen az életük, többé semmi sem állíthatja meg őket az érvényesülés útján."

Sokak számára ismerősek lehetnek a fenti sorok, amelyek a 2000-es Koponyák című film sztoriját foglalják össze. A történet lényege, hogy Amerika egyik elit egyetemén működik egy titkos - mondjuk úgy - öregdiák szervezet, amelynek tagjai az egyetem alatt, és későbbi is az üzleti életben végig segítik egymást. Bekerülni nem egyszerű, és mint kiderül a közösség szabályai néha szemben állnak a törvényekkel. A történet fikció, azonban az alapja - a sok éves hagyománnyal bíró alumni szervezetek, a diplomaszerzést követő kötődés az intézményhez, a végzett diákok adományai - az amerikai felsőoktatás sajátosságai. Cikkünkben - szigorúan szubjektív döntés alapján - megvizsgáltuk az USA két nagy egyetemén működő alumni szervezetet.

Harvard University

Általában igaz, hogy ha valaki bekerül a Harvardra, egész életében „Harvardos" marad. A hallgatókban élő közösségi szellem a végzés után is megmarad. Létezik egy mentor program (Crimson Compass/Vörös iránytű), amelyben a volt Harvardosok segítik a jelenlegi hallgatókat. A mentorok az alumni szervezet honlapján osztják meg tapasztalataikat a diákokkal a munkaerő-piaci lehetőségektől kezdve, az üzleti tanácsokon át a karriertervezésig számos témában, de akár személyesen is egyengetik a hallgatók útját. A kezdeményezésről az egyik harvardi diák ezt mondta: „A Crimson Compass révén találkozhattam a város néhány legbefolyásosabb emberével. Az ő irányításuk és éleslátásuk segített abban, hogy megtaláljam az utat a karrier felé, illetve, hogy megismerjem a munkaszerzés szempontjából kulcsfigurának számító embereket." (www.alumni.harvard.edu)

A végzett Harvardosok amellett, hogy egyfajta mentorként egyengetik a tehetséges hallgatók karrierjét, anyagilag is támogatják volt intézményüket. Különböző alapítványok útján, az öregdiákok kisebb-nagyobb összegeket ajánlanak fel az egyetem számára. És hogy kik is ezek az alumnusok? Ha csak az elnökök sorát nézzük, akkor a Harvard jó párat „termelt ki" az évek során. Itt végzett 1755-ben John Adams, majd 1787-ben John Quincy Adams, 1880-ban Theodore Roosevelt, 1904-ben pedig Franklin D. Roosevelt. A sort 1940-ben John F. Kennedy folytatta, de ide járt még George W. Bush és Barack Obama is. (Előbbi csak a mesterdiplomáját szerezte itt, alapképzésre a Yale-re járt.) De nem csak elnökök léptek ki a Harvard kapuján, számos híres író, költő is itt koptatta a padokat, mint például a transzcendentalizmus követői Ralph Waldo Emerson (1821.), vagy Henry David Thoreau (1837.).

A mai ember számára az egyik legismertebb egykori harvardos kétség kívül Bill Gates lehet, aki 1973. és 1975. között járt az egyetemre, de a Microsoft megalapítása miatt sosem diplomázott le. Szintén ide járt még Tommy Lee Jones, amerikai színész és Bush alelnöke, Al Gore is. (Ők ketten egyébként nemcsak egy időben jártak a Harvardra, de szobatársak is voltak.)

Ilyen öregdiákokkal igazán sikeres alumni szervezet alakítható ki, ahová érdemes belépni. Az államokban elterjedt, hogy a mentori segítség mellett pénzzel is támogatják az iskola alapítványait, és erre a Harvard számos lehetőséget ad öregdiákjainak. Ha valaki nem szeretne egyszerűen csak pénzt adni, felajánlhat részvényeket az iskola számára, de akár még az életbiztosítás kedvezményezettje is lehet az egyetem. Az intézmény a felajánlások nagy részét ösztöndíjakra és jótékony célra fordítja.

Yale University

A Harvardhoz hasonlóan a Yale öregdiák szervezetében is bevett szokás, hogy a végzettek adományokkal támogatják az egyetemet. Az így befolyt összegeket különböző ösztöndíjakra és támogatásokra fordítják, könyvtárakat építenek, de például az egyetemen végzett kutatásokat is ezekből finanszírozzák. A pénz mellett itt is lehetőség van bármit adni, aminek - ahogy ők fogalmaznak - piaci értéke van. A felajánlások érkezhetnek magánszemélyektől (végzettek, hallgatók családtagjai, stb.), de akár cégektől is. A campus területén magasodó Harkness emléktorony is az egyetem egyik támogatójának - Mrs. Stephen V. Harkness - emlékére épült.

Csak Amerikában több mint 140 Yale klub van, de létezik közel negyven nemzetközi szövetség is. Ezeket a kisebb nagyobb szervezeteket önkéntesek működtetik, és mind együtt alkotják az egyetem alumni rendszerét; egyfajta „Yale a Yalen kívül". A számos közös program mellett a Yale alumni szervezetei többek között támogatják a tehetséges középiskolásokat. A Yale Book Award programban minden évben kiválasztanak néhány kiemelkedően teljesítő diákot, akiket aztán segítenek a továbbtanulásban.

A Harvardhoz hasonlóan itt is létezik egyfajta karriersegítő program. A Career Counseling Resource Network (Karrier tanácsadó hálózat) segítségével a hallgatók olyan öregdiákokkal vehetik fel a kapcsolatot, akik aztán összeköttetéseik vagy tapasztalataik révén segíthetik az elhelyezkedésüket. A szervezethez tanácsadóként bárki csatlakozhat, aki vállalja, hogy válaszol a hallgatók kérdéseire és tudásához mérten segíti őket a munkakeresésben.

Az igazi Koponyák

A Harvardhoz hasonlóan nézzük meg itt is, hogy esetleg milyen híres emberekkel futhatunk össze egy Yale-es alumni rendezvényen. Itt van mindjárt a 2009-ben kémiai Nobel díjat nyert Thomas A. Steitz, aki az egyetem egyik professzora. Feltűnhet a színész Edward Norton, aki történelemből szerzett diplomát. Mint korábban említettük, a volt elnök George W. Bush is itt szerezte alapdiplomáját, csakúgy, mint korábban édesapja is. Az ifjabb Bush egyébként tagja volt a Yale titkos szervezetének az úgynevezett Skull and Bones (Koponya és csontok) szövetségnek, amely a bevezetőben említett film ötletét adta. A titkos szövetség mára már csak szófordulat, hiszen bár működéséről részletes információk nincsenek, mégis az egyik legismertebb alumni szervezet Amerikában. A szövetségnek egészen 1992-ig csak férfiak lehettek tagjai - annak ellenére, hogy az egyetem már 1969. óta koedukáltan működött. Minden tavasszal 15 új tagot választanak az alsóbb évfolyamokból. A befolyásosabb iskolaszövetségek vezetői általában nagy eséllyel kerülnek be a Skull and Bones tagjai közé. (Így volt ez George W. Bush esetében is, aki az egyik legjelentősebb diákszövetség a Delta Kappa Epsilon vezetője volt, mielőtt a Bones tagja lett volna.)

A magyarországi alumni szervezetek természetesen messze vannak még az amerikai hagyományoktól, de jó példák nálunk is vannak. Egyre több magyar öregdiák szövetség helyezi a hangsúlyt a közösségépítésre és a hallgatók támogatására. Itthon a pénzadományoknak, az alma mater támogatásának még nincsenek bevett hagyományai, nálunk inkább a tagdíjak, illetve a fizetős szolgáltatások terjedtek el.