felvi.hu


A saját főnököm leszek - vállalkozásindítás


Van egy ötletem, jól akarok keresni, és nem szeretem, ha mások dirigálnak nekem. Legjobb, ha vállalkozom. Ilyen egyszerű lenne ez? Írásunkban néhány szempontot gyűjtöttünk össze, amelyeket érdemes megfontolni az önfoglalkoztatóvá válás rögös útjára lépés előtt.

Jó ötlete bárkinek lehet. Egy sikeres vállalkozást felépíteni azonban kemény munkát jelent. Sajátos személyiségtípus szükséges ahhoz, hogy minden helyzetből maximális profitot termeljen egy mikro- vagy kisvállalkozás vezetője. A felvi.hu önismereti tesztjei segítenek megbecsülni, hogy vezető érdeklődési irányaidhoz közel áll-e a vállalkozások irányításához szükséges jellemzőkhöz. Alapvető fontosságú jellemző a szervezés, irányítás iránti vonzódás valamint a kezdeményezőképesség. Ezek nélkül a jellemzők nélkül ugyanis a legjobb üzleti ötlet is hamvában holt próbálkozás maradhat. ( foglalkozási területek teszt)

A vállalkozások felépítése és működtetése során nagyon magas teljesítménymotiváció szükséges. Nem szabad visszariadni a törvényszerűen bekövetkező kezdeti, veszteséges időszak problémáitól. Még jó ötlet birtokában is gyakran másfél-két év szükséges, míg egy kezdő cég megtapad a piacon, kialakít egy életképes ügyfélkapcsolati rendszert. A sikeres vállalkozáshoz fontos, hogy érezzük magunkban a határozottságot, hogy kezünkben tudjuk tartani a helyzeteket, a kontrollt. Különösen a kezdeti időszakban a kockázatvállalás és biztonság iránti igény közötti egyensúly megteremtése is nehéz kérdés. A kockázatkerülés vagy felelőtlen kockázatvállalás egyaránt okozhatja a törékeny, kezdő cég beomlását. Jól kell felmérni a különböző problémákat, megoldandó kérdéseket és rendelkezni kell a munkatársak vagy ügyfelek meggyőzéséhez kitűnő kommunikációs készséggel, kitartással is annak, aki saját maga főnöke szeretne lenni. ( munkaértékek teszt)

Egyedül vagy társakkal?

A szolgáltatások piacán, különösen pedig a szellemi szolgáltatások pl. fordítás, tanácsadás, oktatás esetében az egyéni vállalkozás kifizetődő működési forma lehet. Ha valaki önállóan szeretné kipróbálni magát a diplomájához kapcsolódó területen, akkor akár már hallgatóként érdemes elindítania cégét, kihasználva a hallgatói jogviszony mellett szerezhető különféle kedvezményeket. A tanulmányok évei alatt viszonylag védett környezetben építheti ki ügyfélkörét, kevés kockázattal tesztelheti ötlete életképességét.

Érdemes tanácsadói segítséget kérni az ötlet kivitelezhetőségével és a kivitelezés optimális módjaival kapcsolatban. Az üzleti terv elkészítése aprólékos és elengedhetetlen munka.
Társas vállalkozásokban akkor célszerű gondolkodni, ha valaki úgy érzi, bizonyos képességei, készségei nincsenek azon a szinten, hogy a céget eredményesen vezetni tudja. Ilyenkor a szükséges kompetenciákkal bíró társakat alapos megfontolás után szabad csak kiválasztani. Nem biztos ugyanis, hogy a barátok a munka területén is egyet tudnak érteni. Esetleg a cég felfutása vagy kudarca a viszonyok megromlásával járhat. Túl nagy ár ez, egy üzleti ötlet teszteléséért.

Fontos tudni, hogy különösen kezdő cégek esetében a háromfős létszámnál nagyobb vezetői csoport nehézkes lehet a döntéshozatalban. Az időveszteség vagy hibás döntések könnyen az üzlet csődjéhez vezetnek. A közreműködő felek közötti feladatmegosztást minden esetben célszerű szerződésben rögzíteni, a későbbi viták megelőzéséhez.

Első lépés az ötlet, a második a megvalósíthatósági tanulmány: az üzleti terv

Az üzleti terv megalkotása nem csak akkor szükséges, amikor hitelt szeretnénk felvenni, vagy tőkeinjekcióra pályázunk. Ötletünk megvalósíthatóságát komolyan át kell gondolnunk, ennek segédeszköze a tervezés. Az üzleti tervezés alapszabályait számos honlapon elolvashatjuk.

A lényeg, hogy a kitalált szolgáltatás vagy termék piacképességét tesztelnünk kell. Fel kell mérni a várható fogyasztók, lehetséges versenytársak körét, a termelés költségeit és várható hasznát. Ebből a szempontból fontos kérdés, hogy milyen vállalkozási formában érdemes az adott szolgáltatást nyújtani. Pénzforgalmi tervet kell összeállítanunk, és előre kell tervezni a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi kapacitásokat is.

Kezdő vállalkozások legfontosabb buktatója, hogy a piac nem tud létezésükről. A reklámterjesztés drága, ezért a célcsoport felmérése és elérésük lehetséges útvonalainak kidolgozása, a marketingterv kulcsfontosságú eleme a vállalkozás megvalósíthatóságának. Már hallgatóként érdemes a kiszemelt célcsoport közelébe férkőzni, személyes kapcsolatokat, kapcsolati tőkét építeni, és szájhagyomány útján terjeszteni a tervezett vállalkozás hírét. A tervek elkészítéséhez a vállalkozásfejlesztési alapítványok és munkaügyi szervek elérhető támogatásait feltétlenül vegyük igénybe.

Vállalkozásépítés támogatással

A már legalább három hónapos regisztrációval rendelkező álláskeresők, akik számára a foglalkoztatási hivatal megfelelő munkahelyet felajánlani nem tud, vállalkozás indításához támogatást igényelhetnek a területileg illetékes foglalkoztatási hivatalnál.

Meghatározott önrész bemutatása mellett kedvező feltételekkel nyújtott pénzügyi támogatást, hitelt kaphat a jelölt, amennyiben vállalja a cég működtetését a hitel visszafizetésének időtartamára. A támogatás igénybevétele kérelem alapján történik. Fontos tudni, hogy a támogatás iránti kérelmet a vállalkozóvá válást megelőzően kell benyújtani, egy a célra rendszeresített formanyomtatványon.

A pénzügyi támogatást elsősorban a már kiforrott ötlettel és üzleti tervvel rendelkező jelöltek kaphatják. A támogatások elnyerésével kapcsolatban nagyon bíztatóak a kilátások, ugyanis az Európai Unió egyik fontos célkitűzése a kisvállalkozások erősítése. Ennek az érdekében komoly forrásokat biztosít a vállalkozó-jelöltek számára a JEREMIE program keretében.

A vállalkozóvá válási támogatások elnyerésére vonatkozó pályázatokról többek között a www.pafi.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.