AbszolutóriumSúgó

A AVIR fogalomtár wikiből

Az abszolutórium (más néven: végbizonyítvány) annak igazolása, hogy a hallgató az adott szakra vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott krediteket - a szakdolgozathoz rendelt kreditek kivételével - teljesítette, a tantervben előírt vizsgákat - a nyelvvizsga kivételével - abszolválta. Az abszolutórium minősítést, értékelést nem tartalmaz, az erre vonatkozó bejegyzés a leckekönyvben található, ez egyébként a hallgató záróvizsgára bocsátásának feltétele.

A hallgató az abszolutórium megszerzéséhez - a felsőoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá munkatapasztalatok kreditértékként való elismerése esetén is - az adott intézményben legalább 30 kreditet köteles teljesíteni.

Eszközök

Powered by BDX DefMart©